زیست شناسان در رودخانهای در اعماق جنگلهای باران خیز "آمازون" یك نهنگ ‪ ۱۲‬تنی پیدا كردهاند كه هزاران مایل از محل اصلی خود در اقیانوس اطلس دور افتاده است.
سایت خبری "گاردین" نوشت: بهگفته زیست شناسان این نهنگ ‪ ۱۶‬متری از نوع "مینك" در رودخانه "تاپاجوس" پیدا شده است.
بنابراین گزارش وبهعقیده كارشناسان محیط زیست برزیل، این نهنگ بهاحتمال زیاد به علت بیماری و یا برخورد با یك كشتی، از گروه خود در اقیانوس اطلس منحرف و وارد این رودخانه در شمال برزیل شده است.
گاردین افزود: این نهنگ مسیر ‪ ۱۵۰۰‬كیلومتری را به طور شگفت انگیزی در مدت دو ماه طی كرده است.
این روزنامه انگلیس نوشت به دنبال گزارش روستاییان مبنی برپیدا شدن یك موجود عجیب در سواحل این رودخانه، زیست شناسان روزپنجشنبه گذشته به سواحل رودخانه تاپاجوس جهت بررسی این گزارش اعزام شدند.
زیست شناسان برزیلی پیدا شدن یك نهنگ درآمازون را یكی ازنادرترین موارد عنوان كردهاند.
براساس این گزارش، زیست شناسان برای بازگرداندن این نهنگ عظیم الجثه به اقیانوس اطلس با مشكل پیچیدهای مواجه هستند.

روزنامه جامجم