محمد اللهیاری معاون توسعه کتابخانهها و کتابداری نهاد کتابخانهها در ابتدای این نشست گفت: 24 آبانماه روز بزرگداشت کتابخانهها، کتابداران و کتابخوانی است. نهاد کتابخانههای عمومی کشور چون مدیریت کتابخانهها را بر عهده دارد به شبکه وسیع کتابخانهها و افراد عضو در آن دسترسی دارد؛ به همین علت مکلف به برگزاری برنامههای این هفته است. یکی از اولین نکاتی که مد نظر قرار دادیم ارتقای وضع کتابداران است. نهاد کتابخانهها سعی کرد وضع حقوقی این افراد را سامان بخشد. برخی کتابخانهها در شهرستانها ساعت کاری بین سه تا چهار ساعت داشتند و کتابداران آنها تنها 50 تا 250 هزار تومان دستمزد میگرفتند. اکنون دستمزد این کتابداران روستایی به 570 هزار تومان ارتقا یافته اما ما میکوشیم تا با تصحیح بیمه و ساعت کاری این افراد دستمزد آنها را با سازمان کار تنظیم کنیم. او ادامه داد: توانمندسازی کتابداران از دیگر برنامههایی است که برگزار شده و میشود. به همین دلیل طرح مشاور کتابدار را برای هزاران کتابدار در سطح کشور برگزار کردیم. دورهها به زودی به صورت مجازی برگزار میشود. همچنین برای تأمین منابع مالی تهیه کتاب در کتابخانهها 190 هزار عنوان کتاب در فهرست گذاشته شد تا کتابداران کتابخانههای عمومی نسبت به نیاز این کتابها را انتخاب کنند. تا امروز 200 نشست برگزار شده است که بالغ بر 2241 نفر در آن کتاب ارائه کردهاند. در هر یک از این نشستها بین 50 تا 100 نفر حضور داشتند که در یک ساعت حدود 10 تا 15 کتاب را میشناختند.
معاون توسعه کتابخانهها و کتابداری نهاد کتابخانههای عمومی کشور درباره فعالیتهای 24 آبانماه بیان کرد: در این روز در همه استانها برنامههایی با حضور مسوولان فرهنگی، سیاسی و... برگزار میشود. در حال حاضر ستادهای برنامهریزی تشکیل شدهاند. البته در تهران برنامهها از 17 آبانماه آغاز شده است. مراسم با توجه به مفسر بزرگ قرآن علامه طباطبایی برنامهریزی شده است و ایشان محور اصلی این برنامهها هستند. 17 آبانماه اولین مراسم در منزل دختر علامه طباطبایی برپا شد. همچنین روز شنبه ساعت 10 صبح با برخی از کتابداران برای تجدید میثاق با آرمانهای امام راحل به حرم ایشان میرویم. شنبه بعدازظهر نیز کتابخوانی با اهالی رسانه را در برنامه خود داریم. یکشنبه برنامه ترویج کتابخوانی با حضور شخصیتهای سیاسی، فرهنگی و ناشران در تالار وحدت برگزار خواهد شد که در این مراسم از برترین کتاداران استانها تجلیل خواهد شد. در ابتدای این مراسم از خانواده قاری بنام ایران حسنی کارگر که در حادثه منا فوت شد تجلیل خواهیم کرد.
اسماعیل جانعلیپور مدیرکل فرهنگی نهاد کتابخانههای عمومی نیز درباره ویژگیهای برنامههای امسال گفت: امسال به همت کتابخانههای عمومی در سراسر کشور 15 روز برنامه خواهیم داشت. در این برنامهها شاهد حضور سازمانهای مختلف هستیم. یکی از سیاستهای اصلی امسال این بود که از کار فرمایشی فاصله بگیریم و تمرکزمان را بر برنامههای ترویجی بگذاریم. در این 15 روز 215 جلسه نقد کتاب فاخر و 87 رونمایی از کتاب خواهیم داشت. همچنین مسابقه کتابخوانی از 392 عنوان کتاب در 300 شهر برگزار میشود. البته ما همچنان دنبال تمرکززدایی کتابخانهها در شهرهای بزرگ هستیم. به همین علت از 600 کتابخانه در روستاها رونمایی خواهیم کرد.
همچنین علی نیکنام مدیر کل کتابخانههای عمومی استان تهران درباره فعالیتها در استان تهران بیان کرد: امسال برنامههای متنوعی در سراسر کشور خواهیم داشت. یکی از برنامهها کتابخانههای سیار در شهرهای دماوند، شهریار، پاکدشت، ورامین و... خواهد بود. این کار قبلا در پاکدشت و ورامین انجام شده بود که بازخورد خوبی از آن گرفتیم. اکنون نیز در حال آمادهسازی سایر کتابخانههای سیار هستیم.
مدیرکل کتابخانههای عمومی استان تهران با بیان اینکه بسیاری از کتابخانهها از فقر کتاب رنج میبرند، اظهار کرد: امسال 585 میلیون تومان برای تهیه منابع 32 واحد اختصاص داده شد که در این هفته به آنها ارسال میشود. این کتابخانهها شامل کتابخانههای پیشوا، قرچک، ملارد، ورامین و... میشود. یک و نیم میلیارد تومان نیز برای نوسازی و تجهیز 15 باب کتابخانه عمومی در تهران، شمیرانات و ری در نظر گرفته شده است.
او در ادامه گفت: در این هفته شاهد افتتاح بخش ایثارگران کتابخانه طالقانی خواهیم بود تا معلولان و ایثارگران از امکانات ارسال کتاب از طریق این کتابخانه بهرهمند شوند. کتابخانه باهنر شمیرانات و حضرت فاطمه (س) تهران نیز برای نابینایان در نظر گرفته شده است که 85 میلیون تومان برای آمادهسازی آن در نظر گرفته شده است.
نیکنام درباره بازگشایی دو کتابخانه بیان کرد: 100 میلیون تومان هزینه برای افتتاح کتابخانه ری و اسلامشهر هزینه شده است. همچنین کتابخانه فلسطین کوهسار و چمران بازگشایی خواهد شد. چندین نشست رونمایی و کتابخوانی نیز در شهر تهران برگزار میکنیم.