تیمهای مردان و زنان روسیه قهرمان رقابتهای کشتی آزاد و فرنگی جام ملتهای اروپا در مسکو شدند.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، رقابتهای [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] جام ملتهای اروپا در رشته زنان، آزاد و فرنگی روزهای 15 تا 17 آبان ماه در شهر مسکو برگزار شد.
در پایان این پيكارها تیم [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] در دو رشته آزاد و فرنگی با شکست تیم [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] به عنوان قهرمانی رسید.
تیم زنان روسیه نیز در این مسابقات قهرمان شد.
نتایج مسابقات فینال به شرح زیر است:

  • کشتی آزاد:

فینال: روسیه 5- آذربایجان 3
57 کیلوگرم: اسماعیل موسکایف 5- روسلان گازیموف 0

61 کیلوگرم: احمد چاکایف 12- احمدنبی گوراتزیلوف 0

65 کیلوگرم: مراد نوکادیف 4- ماگومد مسلماف 11

70 کیلوگرم: رسول ژوکایف 6- حاجی مراد عمراف 6 (برنده ژوکایف)

74 کیلوگرم: یاکوب شیژامالوف 2- مراد سلیمان اف 12

86 کیلوگرم: احمد ماگومداف 10- حاجی مراد ماگومد سعیداف 0

97 کیلوگرم: یوری بلونوفسکی 0- ارسلان بک آلبوروف 4

125 کیلوگرم: ولادیسلاو بایتسایف- نماینده آذربایجان در دور قبل دیسکالیفه شده بود.


  • کشتی فرنگی:

روسیه 6- آذربایجان 2
59 کیلوگرم: مینگیان سیمینوف 5- مراد ممدوف 2

66 کیلوگرم: اسلام بک آلبیف 4- کامران ممدوف 3

71 کیلوگرم: یوری دنیس اف 8- آزاد علیاف 0

75 کیلوگرم: الکساندر چهرکین 8- رستم علیاف 0

80 کیلوگرم: رمضان آباچاریف 3- امین احمداف 0

85 کیلوگرم: الکسی میشین 1- اسلام عباساف 1 (عباس اف برنده شد)

98 کیلوگرم: موسی اولویف 8- شهریار ممدوف 0

130 کیلوگرم: سرگئی سمینوف 0- صباح شریعتی 3