در آخرین نشست کمیسیون بند 5 «آیین نامه سالن های نمایش فیلم و شیوه کار آنها» ،و نیزدر راستای اجرایی شدن اصل 44 که بر تحقق مشارکت مردمی تاکید دارد با احداث پردیس سینمایی" سیتی سنتر" با سه سالن نمایش فیلم در شهرستان شهریار موافقت شد.

احداث این پردیس در فضایی به مساحت 4هزار مترمربع در راستای سیاست های دولت تدبیر وامید مبنی بر ایجاد" فضاهای فرهنگی"،اشتغال زایی برای جوانان"، و"ایجاد زیر ساخت های فرهنگی" انجام خواهد شد.

با توجه به جمعیت شهرستان شهریار ونیز داشتن ظرفیت های بالای فرهنگی ونبود فضاها ومکان های لازم ومناسب،پروژه مذکورمی تواند در ایجاد امنیت اجتماعی و پر کردن اوقات فراغت جوانان وخانواده ها در یک محیط امن ،همچنین ارتقا سطح فرهنگی شهرستان مذکور نقش به سزایی را ایفا کند.