گروه بینالملل: جمعی از دانشگاهیان و پژوهشگران حوزه معماری و میراث اسلامی از مقامات اسپانیا خواستند که اقداماتی عملی برای حمایت از مالکیت تاریخی «مسجد جامع کوردوبا» انجام دهند.

به گزارش خبرگزاری بینالمللی قرآن(ایکنا)، روزنامه «دیلی صباح» ترکیه با انتشار گزارشی اعلام کرد: 100 پژوهشگر و کارشناس میراث اسلامی از 36 دانشگاه در کشورهای اسپانیا، آمریکا، فرانسه، انگلستان، پرتغال، ایرلند، ترکیه، شیلی، آلمان و مراکش، یک سند مشترک امضا کردند که در آن اسقفیت شهر کوردوبا که هماکنون زیر نظر شورای اسقفهای شهر «کوردوبا» اداره میشود را به نادیده گرفتن اهمیت تاریخی مسجد جامع کوردوبا متهم کردند.
این پژوهشگران اعلام کردند: مبنای قانونی برای ثبت مالکیت بنای تاریخی مسجد جامع کوردوبا به نام اسقفیت بسیار ضعیف است، زیرا دستوری که توسط «فردیناند سوم»، پادشاه اسپانیا در سال 1236 صادر شد را نمیتوان به عنوان یک هدیه از سوی پادشاه تلقی کرد، بلکه فقط یک مجوز برای استفاده دو جامعه مسیحیت و اسلام از این مسجد تاریخی است.
گفتنی است، مقامات کلیسای کاتولیک اسپانیا در طول سالیان گذشته نیز بارها تلاش کردند که مسجد قدیمی کوردوبا را که قرنها قدمت دارد به کلیسا ملحق کرده و نام کلیسای جامع را بر روی آن قرار دهند، اقدامی که انتقاد بسیاری از گروههای مدافع حقوق مسلمانان و طرفداران احیای آثار اسلامی در اسپانیا را به همراه داشته است.
علما و کارشناسان میراث اسلامی کشورهای مختلف جهان با امضای این سند مشترک از مقامات اسپانیا خواستند تا مسجد تاریخی قرطبه را از دست اسقفها نجات دهد.
این کارشناسان میراث اسلامی از مقامات اسپانیایی خواستند تا مانع تملک مسجد از سوی اسقفها شوند و از بازی تاریخی اسقفها مبنی بر انتشار بروشور میان میلیونها بازدیدکننده جلوگیری کنند.
مسجد جامع قرطبه یا مثکیه، در شهر قرطبه واقع در اندلس یا اسپانیای امروزی است. اخیرا شورای اسقفهای شهر کوردوبا در اسپانیا نام «مسجد» را از یکی بناهای معروف تاریخ اسلام این شهر برداشتند. این مسجد که 1200 سال پیش به دست مسلمانان در کوردوبا ساخته شده بود، «مسجد کلیسای کوردوبا» نامیده می شد، ولی با دستور اسقف نام مسجد از روی آن برداشته شده است.
دولت محلی اندلس در جنوب اسپانیا نسبت به این تصمیم شورای اسقفهای کوردوبا مبنی بر حذف نام مسجد از روی این اثر تاریخی و از پایگاه اینترنتی و کتابچههای گردشگری اعتراض کرد.
این مسجد در قرن هشتم توسط مسلمانان ساخته شده است و در آن زمان کوردوبا، یکی از معروفترین شهرهای جهان به شمار میآمد. زمانی که مسیحیان بر کوردوبا سیطره یافتند، درقرن سیزدهم در وسط مسجد کلیسایی را ساختند تا این اثر تاریخی از آن زمان به بعد با عنوان مسجد کلیسا شناخته شود. این مرکز هم اکنون نیز زیر نظر شورای اسقفهای کوردوبا اداره میشود.
گفتنی است، نام «مسجد کلیسای کوردوبا» از گوگل مپ حذف شده بود و جای آن را «کلیسای کوردوبا» گرفته بود، ولی با جمعآوری امضا نام اصلی به آن بازگشت. همچنین این شهر را مسلمانان قرطبه مینامند.