گارا روفا اوبتوسا (Garra Rufa Obtusa) ماهی خاصی است که در شمال و قسمت مرکزی خاور میانه کشف شد. در کشورهایی مانند...

در واقع من در مورد یک ماهی دکتر صحبت نمیکنم بلکه در مورد هزار تای آنها که بیماریهای جدی پوستی مانند پسوریازیس را درمان میکنند.
گارا روفا اوبتوسا (Garra Rufa Obtusa) ماهی خاصی است که در شمال و قسمت مرکزی خاور میانه کشف شد. در کشور هایی مانند ترکیه مردم آنها را به صورت مصنوعی در حوضچه های بزرگ پرورش میدهندو برای درمان امراض شدید پوستی خود از آنها استفاده میکنند.

این ماهی کوچک در آب با درجه حرارت 43 درجه سلیسیوس زنده میمانند و دوست دارند از بافت مرده تغذیه کنند. وقتی که بیمار عضو بیمار خود را در آب فرو میکند ماهی ها شروع میکنند به جویدن اون منطقه.

درمان کامل توسط این گونه ماهی دیده شده است. آب معدنی نیز به درمان همزمان کمک میکند. هزارن بیمار برای درمان توسط این ددرکتر ماهی ها به کشور هایی مانند ترکیه و کانگال سفر میکنند و 21 روز، روزی 4 ساعت زنده زنده توسط این ماهی خورده میشوند.
این دکتر ماهیها الآن بسیار معروف شده اند و شما میتوانید آنها را در کشور هایی مانند ژاپن و مالزی یا چین پیدا کنید. و میبینید که این ماهی های کوچک خیلی سالم تر از درمان با مواد شیمیایی است.