متخصصان تغذيه در پاسخ به اين سوال ميگويند؛ هر گروه خوني در زمان متفاوتي از تاريخ تكامل بشري، شكل گرفته است و بنابراين ما بايد رژيمهاي غذايي خود را مطابق با رژيم غذايي اجدادمان در زمان تكامل گروه خوني مشابه در بدن آنها هماهنگ كنيم.

آنها تاكيد دارند: اگر غذاهايي را بخوريد كه متناسب و سازگار با گروه خوني خودتان هستند، ميتوانيد به راحتي آنها را هضم كنيد، وزنتان كاهش يابد و سلامت و شادي بيشتري را تجربه كنيد.

به گزارش سايت اينترنتي مركز مطالعات پزشكي مايوكلينيك، افرادي كه گروه خوني آنها «o»است، در واقع قديميترين گروه خوني را به لحاظ سابقه تكامل بشري دارند و بنابراين با اين گروه خوني اگر از رژيم غذايي يك شكارچي مثل اجداد انسان در آن زمان پيروي كند، احساس بهتري خواهد داشت.اين افراد تمايل دارند كه سطح زيادي از انرژي را دريافت كنند و بسيار سازمان يافته هستند.

براي افراد با گروه خوني «o» توصيه ميشود كه رژيم غذايي حاوي پروتئين زيادي باشند و اگر اين گروه فقط سبزي خوار باشند، دائم احساس گرسنگي ميكنند و در نتيجه به خوردن تنقلات روي ميآورند كه در نتيجه با مشكلاتي در ميزان قند خون و متابوليسم مواجه خواهند شد. اين افراد ميتوانند آزادانه گوشت لخم و ماهي مصرف كنند، اما از خوردن زياد لبنيات يا كربوهيدارتها بايد خودداري كنند.

از نظر ورزش كردن هم اين گروه بايد در روز يك ساعت، فعاليت بدني داشته باشند و ترجيحا در هنگام صبح به جاي عصر ورزش كنند. براي اين اشخاص شنا، پيادهروي و دوچرخهسواري توصيه ميشود.
---------

در مورد گروه خوني «b» نيز، هيچ گروه خوني ديگري به اندازه «b» مظهر ميانهروي نيست. اين گروه خوني در زماني تكامل يافته كه انسانها بيشتر سفر ميكردند و بنابراين گوشت، سبزيجات و غلات به شيوهاي متعادلتر مصرف ميشدهاند. اگر گروه خوني شما «b» است، بايد بدانيد كه به طور كلي طبعي قويتر و سالمتر داريد و بسيار واقع بين و عمل گرا هستيد.


براي افرادي كه گروه خوني «b» دارند، رژيم غذايي تركيبي از رژيم گروه خوني «a» و «o» است. يعني از هر چيزي ميتوانند كمي بخورند و اين گروه به طور كلي خوش شانستر هستند، چون راحتتر ميتوانند وزن از دست بدهند. گروه خوني «b» ميتوانند به راحتي گوشت، ماهي، قهوه، سبزيجات و غلات عاري از گندم استفاده كنند و از خوردن غذاهاي فرآوري شده بايد خودداري كنند.
- - - - -

اين افراد بهتر است تمرينات ورزشي ملايمي را انجام دهند كه هم از جسم و هم از مغزشان استفاده كنند و اما در مورد گروه خوني «a» بايد گفت كه اين گروه خوني كمي ديرتر از گروه خوني «o» تكامل يافته است، يعني زماني كه بشر به جاي شكار، كشاورزي ميكرده است.
بنابراين افراد با گروه خوني «a»، پروتئين كمتر، اما غلات بيشتر احتياج دارند. گروه خوني«a» اغلب خلاقيت بالايي دارند و در عين حال كه بسيار حساس هستند، ميتوانند حلال مشكلات خوبي هم باشند. اين اشخاص بايد گوشت كمتر، اما سبزيجات بيشتر بخورند.

آنها در مصرف مغز خشكبار، دانهها، غلات، پاستا، ميوه و سبزيجات كاملا آزاد هستند، اما در خوردن لبنيات به ويژه اگر آلرژي دارند و نيز از مصرف زياد گوشت، بايد پرهيز كنند.
افراد با گروه خوني «a» نسبت به «o» به فعاليت و تحرك كمتري نياز دارند و براي آنها فقط 30 دقيقه نرمش آرام در روز مثل يوگا، تايچي يا پياده روي در فضاي آزاد، بسيار مناسب است
اين افراد داراي خلاقيت هستند و مغز خوبي براي تجارت و كنار آمدن و سازگاري با مردم دارند. اين گروه بايد از خوردن زياد گوشت پرهيز كنند و هميشه در رژيم غذايي خود سبزيجات را بگنجانند.
-------
و
بالاخره گروه خوني «ab» كه تركيبي از گروه «a» و گروه «b» است و افراد با گروه خوني«ab» ميتوانند تركيبي از رژيم غذايي هر دو گروه را داشته باشند.
بهترين خوردنيها براي گروه خوني «ab»ماهي، سبزيجات، كربوهيدارتها و غلات است، اما گوشت زيادي براي اين گروه مفيد نيست و بايد از آن پرهيز كنند. از نظر فعاليت بدني به اين گروه توصيه ميشود كه تركيبي از فعاليتهاي آرام مثل يوگا و نيز جلساتي از تمرينات اندكي پرتحركتر مثل پرش سبك را داشته باشند.