مصطفی رسولینیا، رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهریار، با اشاره به عزم و تلاش جدی اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان شهریار در حفظ و توسعه اشتغال در این شهرستان اظهار کرد: در همین راستا سعی میکنیم از کارگاهها و کافرمایانی که با بدهیهای مرتبط به فعالیت خود را به اداراتی همچون بیمه، دارایی و... حمایتهای لازم را لحاظ کنیم.


وی افزود: فعالان حوزه کار و تولید قادر خواهند بود در صورت داشتن معوقاتی به ادارات شهریار، بهصورت مکتوب مجموعه تعاون، کار و رفاه اجتماعی را مطلع کنند.

رسولینیا گفت: تلاش میشود بارایزنی و تعامل، در صورت امکان بدهی چنین افراد و گروههایی را فراهم کنیم تا محدودیتهای مالی باعث تعطیلی و بیکاری افراد فعال در مرکز تولیدی و اشتغال این شهرستان نشود.

رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهریار یادآور شد: میطلبد فعالان حوزه اشتغال، کار و کارفرمایان با حرکت در مسیر ضوابط تعیین و تعریف شده، فعالیت خود را بهصورت کاملا قانونمند پیگیری کنند چرا که در چنین شرایطی قادر خواهند بود در حد بضاعت و امکانات موجود از حمایتها و پشتیبانیهای مجموعه کار، تعاون و رفاه اجتماعی در این منطقه، برخوردار شوند.