علیرضا صفرزاده عضو شورای اسلامی شهر شهریار اظهار داشت: برخی از موارد مندرج در طرح تفصیلی شهریار مبهم بود که لزوم شفاف شدن هر چه بیشتر آن احساس می شد.

وی افزود: پس از انجام بررسی هایی از سوی شورای شهر شهریار و مشاهده ۲۵ ایراد در این طرح، موارد مسئله دار به مسئولان دیربط در تهران منعکس شد.
صفرزاده گفت: خوشبختانه ۷۰ درصد از ابهامات در ضوابط مطروحه طرح تفصیلی رفع شد اما در حوزه کاربری ها اصلاحاتی لحاظ نشده است.
وی افزود: تعریف بافت مسکونی در برخی نواحی که سرانه های آن محدود است و یا افزایش تراکم در فاز یک اندیشه در شرایطی که امکانات شهری متناسب با جمعیت ساکن در آن وجود ندارد، از نمونه مواردی است که ضرورت اصلاح آن احساس می شد.
صفرزاده گفت: به طور منطقی امکان اصلاح کاربری های ذکر شده در طرح تفصیلی وجود ندارد، زیرا بازبینی آن با حاشیه هایی همراه خواهد بود و در شرایط موجود چنین امری امکان پذیر نیست.
عضو شورای شهر شهریار یادآور شد: با توجه به ابلاغ طرح تفصیلی به صورت ۱۰ سال یکبار، امیدواریم در طرحی که مقرر است در دهه آینده ابلاغ شود، کاربریهای متناسب با الزامات و شرایط منطقه ای طراحی شود.