جتالاسلام و المسلمین کریم شائق، امام جمعه وحیدیه شهریار، درباره جشنواره عمار اظهار کرد: هنرمند برتر، کسی است که بتواند موضوعات مناسب و مفید را با زبان خوب مطرح کند.

وی در همین باره ادامه داد: اگر افراد، سخن خوب داشته باشند، ولی به درستی بیان نکنند، آن جذابیت و تأثیرگذاری را نخواهد داشت. هنر هم مانند سخنوری، روشی است تا ایدهها و اهداف فرهنگی در قالبی جذاب ارائه شود.

حجتالاسلام و المسلمین شائق، بازگشت به فرهنگ داخل را باعث بینیازی از دیگران ذکر و خاطرنشان کرد: خداوند در آیه 105 سوره مائده میفرمایند به خودتان توجه کنید و قدر و ارزش خود را بدانید، اگر به فرهنگ، شخصیت و توانمندی خود تکیه کنید، آن وقت کسانی که گمراه هستند، برای شما خطری ایجاد نمیکنند.

امام جمعه وحیدیه اضافه کرد: جشنواره مردمی فیلم عمار فرصتی است که از طریق آن، میتوان، شخصیتهای برجسته داخلی و شهدا را تبلیغ و معرفی کرد.

وی در همین باره، ادامه داد: پیامبر اکرم(ص) درباره حمزه سیدالشهدا فرمودند از رشادتها و شجاعتهای عمویم بگویید تا در نسلهای بعدی فراموش نشود و هنر هم یک وسیله است تا این الگوسازی، موثرتر و زیباتر ارائه شود.

حجت الاسلام والمسلمین شائق، با پیشنهاد توجه به سوژههایی مثل شهادت آیت الله مدنی، آیت الله قاضی، آیت الله اشرفی اصفهانی، آیت الله دستغیب و آیت الله صدوقی در محراب، اظهار داشت: این سوژهها اصلا در کشور شناخته شده نیستند و به آنها توجه نشده در حالیکه از جمله شخصیتهای برجسته کشورمان، محسوب میشوند و میتوان با استفاده از ابزار هنر، آنها را معرفی و الگوسازی کرد.

وی در همین باره ادامه داد: تلاشهای جشنواره عمار نیز که ناشی از فعالیت در راستای دغدغههای دین و انقلاب هست، قابل تقدیر است.


حجت الاسلام و المسلمین شائق که سابقه بازیگری تئاتر در دوره جوانی و نوجوانی را در کارنامه دارد و دو دوره داوری جشنواره تئاتر شهرستان رباط کریم را برعهده داشته است، اظهار کرد: پیشینه هنر، باعث شکلدهی مناسب ذهن میشود و در این زمینه جشنواره عمار، یک فرصت خوب هنری جهت توجه به الگوهای مناسب در کشور است.

وی در پایان، با اشاره به تخریب فرهنگ در برخی از فیلمها اظهار کرد: باید با شناسایی نقاط قوت و ضعف و آسیبشناسی وضعیت سینما، از تولید فیلمهای مسئلهدار و شبههدار، جلوگیری کنیم.