گروه بینالملل: بانک مرکزی کویت از میزبانی این کشور برای برگزاری کنفرانس جهانی بانکداری اسلامی در ۲۰ آبانماه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری بینالمللی قرآن(ایکنا) به نقل از خبرگزاری رسمی کویت(کونا)، کنفرانس بانکداری اسلامی با نظارت شیخ «صباح احمد الجابر الصباح»، امیر کویت و بههمت بانک مرکزی کویت و صندوق بینالمللی پول برگزار خواهد شد.
محمد الهاشل، رئیس بانک مرکزی کویت بیان کرد: دراین کنفرانس شخصیتهای بینالمللی و بانفوذ از جمله کریستین لاگارد، مدیر کل صندوق بینالمللی پول، کارمندان مهم این صندوق در جهان و شماری از وزاری امور مالی و رؤسای بانکهای مرکزی حضور خواهند داشت.
وی افزود: در این کنفرانس به بررسی محورهای متعددی در زمینه بانکداری اسلامی، توسعه رو به رشد بانکداری اسلامی و بررسی فرصتهای توسعه بانکداری اسلامی در بازارهای جهانی پرداخته خواهد شد.
الهاشل عنوان کرد: نگرش به آرمانهای آینده صنعت بانکداری اسلامی که اخیرا در پی بحران مالی جهان ظهور پیدا کرده، بسیاری از کشورها را به تقویت جایگاه خود و جذب و توسعه صنعت بانکداری اسلامی سوق داده است.
وی در پایان به دیگر محورهای این کنفرانس اشاره و خاطرنشان کرد: موضوع بررسی شمول مالی در زمینه خدمات مالی اسلامی از طریق بررسی راهکارهای حمایت مالی افراد و موسسات فعال در این زمینه و ارائه برنامه قانونی و نظارتی لازم از دیگر محورهای این کنفرانس است.