یک کارخانه آسفالت و یک معدن شن و ماسه که در اوایل ماه گذشته توسط اداره حفاظت محیط زیست شهریار پلمب شده بودند، کار خود را از سر گرفتند.
به گزارش خبرنگار ایسنا، ابتدای ماه گذشته بود که رییس اداره حفاظت محیط زیست شهریار از پلمب چهار معدن مناطق شهریار و شهر قدس خبر داد که با پیگیری های ایسنا، مشخص شد که چهار واحد تولیدی شامل دو کارخانه تولید آسفالت و دو معدن شن و ماسه توسط اداره حفاظت محیط زیست پلمب شده اند.
یک هفته پس از این موضوع، علی عبدی - معاون امور معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت تهران - در این باره توضیحاتی به ایسنا ارائه کرد و گفت: تاکنون یک معدن شن و ماسه و یک کارخانه آسفالت فک پلمب شده است و معدن دیگری که پلمب شده بود، در مراحل نهایی فکپلمب قرار دارد که احتمالا به زودی بازگشایی میشود.
وی این را هم گفت که کارخانه آسفالت دیگر نیز نیاز به برخی اصلاحات دارد که در صورتی که این اصلاحات را انجام دهد، فکپلمب خواهد شد و این اصلاحات در حال انجام است.
معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت تهران افزود: معادن پلمب شده به دلیل ایجاد آلودگی گرد و غبار و کارخانههای آسفالت نیز احتمالا به دلیل آلودگی دودی توسط محیط زیست پلمب شده بودند.
در این گزارش آمده بود که 10 واحد دیگر نیز به دلایل برخی مسائل و آلودگی ها از سازمان حفاظت محیط زیست تذکر دریافت کرده اند.
با توجه به اینکه یک معدن و کارخانه آسفالت در همان ابتدا فک پلمب شدند، با گذشت حدود یک ماه از پلمب این واحدهای تولیدی، عبدی در گفت و گو با ایسنا، از رفع مشکلات و فک پلمب یک کارخانه آسفالت و یک معدن شن و ماسه دیگر خبر داد.
وی در این باره گفت: پس از مشکل ایجاد شده، این واحدها به سرعت اقدام به اصلاحات موردنیاز که توسط اداره حفاظت محیط زیست اعلام شده بود کردند و با فک پلمب در حال حاضر مشغول فعالیت هستند.