حجتالاسلام والمسلمین عبدالحسین حیدری امروز در غرب استان تهران اظهار کرد: خداوند همه موجودات را به طور زوج خلق کرده و این امر در علوم تجربی نیز به اثبات رسیده است.

وی بیان کرد: ازدواج یک امر بسیار مهم و ویژه است اما مهمتر از آن استمرار حیات ازدواج است و باید از طلاقهای بیشماری که امروزه شکل میگیرد جلوگیری کرد.
امام جمعه موقت شهریار تصریح کرد: در حال حاضر مؤسسهها و نهادهای بسیاری با هدف تحقق ازدواج آسان فعالیت میکنند اما جای نهادهایی برای پیشگیری از طلاق خالی است.
وی خاطرنشان کرد: چیزی که امروز جوانان بیشتر از ازدواج آسان به آن احتیاج دارند پیشگیری از طلاق است، چراکه آنچه در حال حاضر به یک معضل بزرگ تبدیل شده است و سبب بروز طلاق میشود عدم حفظ زوجیت است.
حیدری گفت: بیشترین حجم واقعه طلاق در سنین پایین و در 6 ماه نخست ازدواج روی میدهد و دلیل این امر این است که زوجین به هنر زندگی کردن و استحکامبخشی به پیوند زناشویی آشنا نیستند.
وی اظهار کرد: بیشتر زوجین در ابتدای زندگی مشترک خود با یکدیگر مشکلی ندارند بلکه در ادامه زندگی مشترک با مشکل مواجهه میشوند.
امام جمعه موقت شهریار بیان کرد: برای استمرار و استحکام زندگی مشترک باید مواردی رعایت شود، تا خانواده سالم و بانشاطی ایجاد شود و زندگیهای مشترک با دلایلی که برخی از آنها واقعاً بیاهمیت است از هم نپاشد.
وی تصریح کرد: بسیاری از زوجین دارای شرایط مطلوب زندگی و شرایط رفاهی مناسبی هستند اما آرامش حلقه مفقود زندگی آنها است، برخی از افراد تنها به دنبال ابزار رسیدن به آسایش هستند، در صورتی که باید بدانند که آسایش با آرامش فرق میکند.
حیدری در پایان متذکر شد: انسانها با آرامش میتوانند نبود یا کمبود مسائل مادی را تحمل کنند و زندگی خوب و بانشاطی داشته باشند؛ زمانی که یک ازدواج روی میدهد زوجین باید بدانند که استمرار زندگی مشترک امری بسیار مهم و ضروری است.