حجتالاسلام والمسلمین صدقعلی جلیلزاده امروز در گفتوگو با خبرنگار [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] در غرب استان تهران اظهار کرد: متأسفانه آمار طلاق در کشور در حال افزایش است و این معضل هر روز ابعاد جدیدتری مییابد.
وی بیان کرد: در حال حاضر شکل جدیدی از طلاق در بسیاری از خانوادهها شکل گرفته است که در هیچ آمار رسمی مطرح نیست، این نوع طلاق که اثرات بسیار ناگواری دارد، طلاق عاطفی زوجین است.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستانهای شهریار و ملارد تصریح کرد: در این شکل از طلاق با وجود اینکه زوجین زیر یک سقف و در کنار هم زندگی میکنند، اما دلهایشان با هم نیست و هیچ گونه وابستگی عاطفی به هم ندارند.
وی خاطرنشان کرد: زن و مرد در طلاق عاطفی یا به خاطر فرزندان خود در محیطی سرد و بدون عاطفه زندگی میکنند یا از ننگ طلاق میهراسند یا به خاطر عدم توانایی مالی یکی از زوجین، وی مجبور به تن دادن به این نوع زندگی شده است و در همه این موارد زوجین در طلاق عاطفی به سر میبرند.
جلیلزاده گفت: طلاق عاطفی معمولاً بعد از فروکش کردن علاقه ابتدایی در بدو ازدواج صورت میگیرد و زندگی بدون روحی آغاز میشود و این امر به جایی میرسد که با وجود اینکه بین زن و مرد تفاهمی وجود ندارد اما آنها زندگی اجباری بدون هیچ علاقهای را به جای طلاق رسمی برمیگزینند.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستانهای شهریار و ملارد در پایان متذکر شد: طلاق عاطفی امری مدرن است، چراکه با پیشرفت جامعه، انتظار زوجین نیز از هم افزایش مییابد و به دلیل اینکه زن و مرد از هم شناخت کافی ندارند، انتظارات یکدیگر را نمیتوانند برآورده کنند، این امر لزوم آگاهیبخشی و مشاوره پیش و بعد از ازدواج را برای زوجین نشان میدهد و این امر باید توسط مسئولان بیش از پیش پیگیری شود.