بیش از 4 تن انواع گوشت مرغ فاسد و تاریخ مصرف گذشته در یک کارگاه غیر مجاز بسته بندی شهریار کشف و ضبط شد.
رئیس بهداشت محیط شبکه بهداشت و درمان شهریار گفت: پس از اطلاع از طریق سامانه 1490 مبنی بر اینکه در یکی از باغات منطقه شهریار عده ای افراد سودجو مرغ های تاریخ مصرف گذشته را خریداری کرده و با بسته بندی جدید بصورت قطعه شده به فروش می رسانند، ماموران بهداشت محیط این کارگاه را شناسایی و کشف کردند.
بنائیان افزود: در بازرسی از این کارگاه غیر مجاز که در یکی از باغات متروکه شهریار مستقر بود ،مشخص شد این افراد ، مرغ های منجمد و تاریخ مصرف گذشته را از استانهای مختلف کشور خریداری و با انتقال به این منطقه در شرایط کاملا غیر بهداشتی بسته بندی کرده و به بازار عرضه می کنند.
وی افزود: بیش از 4 تن انواع گوشت مرغ قطعه شده فاسد و تاریخ مصرف گذشته از این محل کشف و با دستور مقام قضایی معدوم شد.
رئیس بهداشت محیط شبکه بهداشت و درمان شهریار افزود: با هماهنگی مقام قضایی و نیروی انتظامی دو نفر در این ارتباط بازداشت شدند و تحقیقات برای بازداشت صاحب اصلی این کارگاه غیر مجاز در پلیس آگاهی غرب استان تهران ادامه دارد.