به نقل از روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان شهریار، به همت هیئت ورزشهای همگانی این شهرستان، ایستگاههای عصرگاهی در بوستانهای سطح شهریار توسط فردین هزارخانی رئیس این هیئت مورد بازدید قرار گرفت.
بر اساس این گزارش این بازدید بهمنظور ترویج فرهنگ ورزش در بین شهروندان، ارتقای روحیه، نشاط و شادابی و حفظ سلامتی ورزشکاران شهرستان شهریار صورت گرفت.
گفتنی است این بازدید در جهت نظارت بر فعالیت مربیان و مسئولین ورزش سرای محلات انجام شد.
قابل ذکر است مربیان و مسئولین در این بازدید خواستهها و نیازهای خود را با هزارخانی در میان گذاشتند.