علی کمرهای، مدیر روابط عمومی شهرداری شهریار ؛با اشاره به عزم و توجه جدی مجموعه مدیریت شهری شهریار به منظور ارتقاء هرچه بیشتر زیرساختهای شهری و عمرانی در این منطقه اظهار کرد: در همین راستا مجموعه فرهنگی و تجاری سیتیسنتر از نمونه پروژههای اولویتداری است که در آینده به بهرهبرداری خواهد رسید.وی در ادامه افزود: پروژه فرهنگی و تجاری سیتیسنتر با اعتباری بالغ بر 78 میلیارد تومان و در زمینی به مساحت 24 هزار متر مربع و با 49 هزار و 600 متر زیربنا به بهرهبرداری خواهد رسید.


کمرهای در تشریح امکانات در نظر گرفته شده برای این طرح عنوان کرد: پروژه سیتیسنتر با 4 هزار و 300 متر مربع فضای سبز و برخورداری از سالن سینما و تعبیه پارکینگ با فضای مطلوب و مناسب از نمونه طرحهایی است که در صورت بهرهبرداری از مراکز مهم و برجسته شهری و فرهنگی در نگین سبز غرب استان تهران به شمار خواهد رفت.


مدیر روابط عمومی شهرداری شهریار یادآور شد: امید آن داریم در سالی که از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی تحت عنوان دولت، ملت، همدلی و همزبانی نامگذاری شده، رضایتمندی مردم شریف و شهید پرور شهریار به نحو هرچه مطلوبتری تأمین شود.