سعید ناجی فرماندار شهرستان شهریار اظهار داشت: مجموعه فرمانداری شهریار، احترام و اهمیت بسیاری را برای مشورت و بهره گیری از نظریات، پیشنهادات و انتقادات سازنده کارشناسان و صاحب نظران قائل است.

وی افزود: در فضای هم اندیشی، طرح آرا و بحث و تبادل نظر، گشایش های برجسته و قابل توجهی حاصل خواهد شد و با عنایت به این موضوع، نخستین نشست نخبگان شهرستانی با مشارکت ۵۰ تن از فرهیختگان، هنرمندان، مخترعین، صاحب نظران برگزار شد.
فرماندار شهریار عنوان کرد: با برگزاری این نشست و تمهیداتی که پیش از این اندیشیده شده، مقدمات شکل گیری مجمع نخبگان فراهم شد.
وی افزود: تشکیل شورای مشورتی نخبگان با حضور معتمدین و کارشناسان مسئول در حوزه های گوناگون اعم از اجتماعی، ورزشی، اقتصادی و اصناف، جوانان و حقوق شهروندی از دیگر دستور کارهایی است که در آینده ای نزدیک عملیاتی خواهدشد.
فرماندار شهریار یادآور شد: شهرستان شهریار در عرصه سرمایه های انسانی از ظرفیت های بالقوه و شایسته ای برخوردار است و با عنایت به توانمندی موجود، عزم خود را در تامین بستر و زمینه های لازم برای استفاده از ایده های کارگشای نخبگان شهرستانی در ابعاد مختلف استوار کرده ایم و همواره آمادگی داریم تا با دریافت نظرات و پیشنهادات عموم مردم و شهروندان، تصمیمات سازنده و کارآمدی را برای شکوفایی همه جانبه در این منطقه در فضایی توام با همدلی و هم افزایی اتخاذ کنیم.