به نقل از روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس، کلاسهای بازآموزی شنا در این شهرستان آغاز شد.
بر اساس این گزارش یکدوره کلاس بازآموزی شنا (آقا و خانم) بهمدت پنج ساعت در محل سالن آمفی تئاتر اداره ورزش و جوانان شهرستان شهریار برگزار شد.
قابل ذکر است در این کلاس 25 نفر از مربیان به همراه فیروز زارع رئیس هیئت شنای شهریار، خانم روشنی نایب رئیس این هیئت و حامد رضاخانی بهعنوان مدرس حضور داشتند.