مسعود رهنما عصر امروز در آیین کلنگزنی اولین آزادراه تفریحی - توریستی کشور با حضور رحمانیفضلی وزیر کشور در شهریار بیان کرد: با توجه به ظرفیتهای شهریار نسبت به ایجاد جاده سلامت در این شهرستان برنامهریزیهای انجام شده بر این شد تا این پروژه آغاز و امروز با حضور وزیر کشور کلنگ آن به زمین زده شود.
وی افزود: این مهم با توجه به اینکه مسیر تعیین شده دارای فضای مزروعی است با هماهنگیهایی که با اداره راه و شهرسازی انجام شد این پروژه موارد مندرجش به این نتیجه رسید که اقدام به ساخت شود.
رهنما گفت: در حاشیه این کلنگزنی پروژه تقاطع غیرهمسطح امیرکبیر افتتاح و مورد بهرهبرداری قرار گرفت و در ادامه 2 پروژه دیگر در همین راستا در میدان صیاد شیرازی و تقاطع شادچای نیز برنامهریزی و در حال انجام است.
وی گفت: به این پروژهها در حدود 80 میلیارد تومان اعتبار تخصیص داده شده و احتمال افزایش آن تا 25 درصد در خصوص اعتبارات مورد نیاز این پروژهها وجود دارد.
شهردار شهریار عنوان کرد: شهرداریها با توجه به وضعیت ساختوسازی که هماینک در کشور وجود دارد با منابع محدود روبهرو هستند و این شهرستان برای برونرفت از این مهم مدل مهندسی مالی شهرداری را دستخوش تغییرات کرده است تا بتواند از این گذرگاه به سهولت عبور کند.
رهنما افزود: این مدل مهندسی به صورتی است که توافقاتی انجام شده است تا شهرداری با ایجاد ارزش افزوده در خصوص عرضه برخی از املاک و ساختوسازها این موارد و نیازها را به کمترین حد برساند موارد مندرج به نتیجه رسیده و در خصوص ایجاد درآمد پایدار نیز برای شهرستان قدمی برداشته شود.
وی در خاتمه خاطرنشان کرد: آزادراه توریستی - تفریحی در دست اقدام است و با توجه به صحبتهایی که انجام شده است اگر این مورد به نتیجه برسد به صورت پایلوت در دیگر شهرستانها و استانهای کشور نیز انجام خواهد شد.