به نقل از روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان شهریار، فردین هزارخانی اظهار کرد: به مناسبت هفته تربیتبدنی و بهداشت روان، همایش پیادهروی با حضور دانشآموزان دختر مدرسه نمونه دولتی رضوان این شهرستان برگزار شد.
وی در ادامه با بیان اینکه مسیر نهادینه شدن ورزش از مدارس آغاز میشود، تصریح کرد: مدارس مسیری مناسب برای نهادینه کردن ورزش در جامعه است و داشتن جامعهای سالم و تندرست با نهادینه کردن ورزشهای همگانی امکانپذیر است.
هزارخانی در پایان متذکر شد: ورزش پادزهری است که در دنیای آلوده امروز انسان را از ابتلا به بیماریهای روحی، روانی و جسمی مصون میدارد.