رئیس جهاد کشاورزی شهرستان شهریار گفت: دو میلیون و ۸۰۶ هزار قطعه ماهی زینتی از سال ۹۲ تا اوایل سال جاری در شهریار تولید شده است. سید حامد امیر آبادی رئیس جهاد کشاورزی شهرستان شهریار با اشاره به ظرفیت های متعدد و بالقوه این شهرستان در حوزه های فرآورده های زراعی، باغی، دامی و طیور اظهار داشت: تولید هشت هزار و ۲۸۴ تن گوشت مرغ، ۲۰ هزار و ۶۲۲ تن تخم مرغ، ۲۵۰ تن گوشت ماهی و دو میلیون و ۸۰۶ هزار قطعه ماهی زینتی از نمونه فعالیت هایی است که از سال ۹۲ تا اوایل سال جاری محقق شده و در صورتجمع بندی آمار ماه های اخیر، این آمار با افزایش هرچه بیشتری نیز همراه خواهد بود.

وی افزود: اعداد و آمار اعلام شده موید توانمندی های ویژه شهریار در عرصه های گوناگون است که با برنامه ریزی مدون و اصولی، امکان ارتقای آن به نحو هر چه مطلوب تری وجود دارد.
امیرآبادی گفت:در حال حاضر یکی از اصلی ترین هدف گذاری های ما در حوزه جهاد کشاورزی، توسعه بهره وری و ارتقای فناوری ها در واحد های دامداری و طیور است تا با تکیه بر آن سطح تولیدات با تقویت هر چه بیشتری همراه شود.
رئیس جهاد کشاورزی شهریار عنوان کرد:تبدیل ۳۲ واحد دامداری از سنتی به نیمه صنعتی، تجهیز و ارتقای بهره وری ۲۴ واحد دامداری شیری، فعال کردن واحدهای نیمه فعال و غیر فعال پروار بندی، ارتقای فناوری ۱۰ واحد طیور اعم از تجهیزات، ماشین آلات و سیستم های مدیریت و پرورش، بهینه سازی مصرف سوخت برخی از واحدهای طیور با لحاظ کردن عایق بندی، گرمایش، تهویه و اتوماسیون سالن ها، تبدیل تعدادی از واحدهای طیور سنتی به صنعتی، بخشی از فعالیت های انجام شده است که بدون شک در افزایش و توسعه بهره وری این حوزه مثمر ثمر خواهد بود.
امیرآبادی یادآور شد:در عرصه کشاورزی نیز این نگاه و رویکرد در دستور کار قرار دارد به طوری که قادر خواهیم بود با بهره گیری از نهال های پایه رویشی و اصلاح شده، میزان تولید فرآورده های کشاورزی را تا چهار برابر افزایش دهیم.