شاهین درفشیان دیروز در غرب استان تهران اظهار کرد: هیئت اسکیت شهرستان شهریار با برنامهریزی قبلی قصد داشت تا جشنواره بزرگ اسکیت مدارس این شهرستان را برگزار کند.

وی بیان کرد: این جشنواره از امروز در پیست حجاب واقع در فاز 3 شهر جدید اندیشه آغاز شده است و تا 6 آبان ماه جاری ادامه دارد.
رئیس هیئت اسکیت شهرستان شهریار بیان کرد: این جشنواره استعدادیابی با همکاری اداره آموزش و پرورش شهرستان شهریار در تمامی شاخههای اسکیت شامل سرعت، نمایشی، اگرسیو، هاکی، رول بال و فری استایل برگزار میشود.
وی خاطرنشان کرد: روز نخست این جشنواره به دانشآموزان پایه اول، دوم و سوم اختصاص دارد، روز دوم به دانشآموزان چهارم، پنجم و ششم و روز آخر به دانشآموزان دوره متوسط اول و دوم دبیرستان اختصاص خواهد داشت و در نهایت نفرات برتر این جشنواره به مسابقات و کمپهای استعدادیابی کشوری راه خواهند یافت.
درفشیان در پایان جایگاه اسکیت شهرستان شهریار را در سطح کشور مطلوب ارزیابی کرد و متذکر شد: این هیئت جزء بهترین هیئتهای ورزشی استان و کشور در عرصه مسابقات داخلی است، به گونهای که توانسته است جایگاه خود را به عنوان یکی از قطبهای برتر اسکیت کشور تثبیت کند.