به نقل از روابط عمومی فرمانداری شهرستان شهریار، با حضور سعید ناجی فرماندار شهرستان و اعضای شورای فرعی مبارزه با مواد مخدر شهرستان شهریار، دومین جلسه این شورا در فرمانداری این شهرستان تشکیل شد
بر اساس این گزارش در این جلسه در خصوص نحوه تشکیل مجمع خیرین در حوزه مبارزه با مواد مخدر بر اساس مصوبات دبیرخانه استان، تعیین وضعیت مراکز ترک اعتیاد مواد مخدر مشمول ماده 16 و رویکردهای پیشنهادی فرهنگی و پیشگیری، بحث و بررسی صورت گرفت و تصمیمات مربوطه گرفته شد.