مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان تهران از آغاز به کار شهرک صنعتی شهریار از نیمه دوم سال جاری و پذیرش واحدهای تولیدی در این شهرک در آن زمان خبر داد.


علی سلیمانی د، با اشاره به فعالیتهای این شرکت در جهت توسعه شهرکهای صنعتی و انتقال صنایع اظهار کرد: کار زیرساخت شهرک صنعتی شهریار آغاز شده و براساس آنچه که اعلام شده در شش ماهه دوم سال واحدها را میپذیرد.وی همچنین با بیان اینکه در بحث انتقال مشاغل و صنایع مزاحم شهری کارها در حال پیگیری است، گفت: در حال حاضر 300 کارگاه کوچک در حال ساخته شدن است و اطلاعیهای دادیم که علاقهمندان به صورت اقساط این زمینها را دریافت کنند.


مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی استان تهران با بیان اینکه تاکنون مراجعاتی در این زمینه صورت گرفته و پروندههایی تشکیل شده است، ادامه داد: اگر از این موضوع استقبال شود قصد داریم تعداد واحدهای انتقالی را به پنج هزار برسانیم.