سرپرست فدراسیون ورزشهای دانشگاهی از برگزاری مراسم تقدیر از مدالآوران ایران در رقابت های یونیورسیاد کرهجنوبی در روزهای آینده و با حضور وزرای علوم، ورزش و جوانان و رییس کمیته ملی المپیک خبر داد.

به گزارش "ورزش سه" و به نقل از ایسنا محمد پورکیانی، با بیان اینکه برگزاری مراسم تقدیر از مدال آوران کاروان ورزش دانشجویی ایران در بیست و هشتمین دوره بازیهای دانشجویان جهان در دست برنامه ریزی است اظهار کرد: درصدد هستیم مراسم شایستهای را برای تقدیر از این افتخار آفرینان در رقابتهای یونیورسیاد ترتیب دهیم و با حضور وزرای علوم، ورزش و جوانان و رییس کمیته ملی المپیک از تلاشهای این ورزشکاران تقدیر کنیم.

سرپرست فدراسیون ورزش های دانشگاهی افزود: هنوز زمان قطعی این مراسم مشخص نشده اما در پی این هستیم هر چه زودتر آن را برگزار کنیم و پاداش مدال آوران را پرداخت کنیم.

وی با اشاره به موفقیتهای بزرگ ورزشکاران اعزامی ایران به رقابتهای یونیورسیاد که در نهایت به کسب عنوان بی نظیر نهمی ایران در این رقابتها انجامید گفت: ورزشکاران، مربیان و سرپرستان تیمهای اعزامی همگی تلاش ارزشمندی داشتند که جا دارد از همگی آنها تشکر کنم.

پورکیانی تصریح کرد: این موفقیت باعث نمیشود ما ایرادات را نبینیم و به فکر موفقیتهای بیشتر در دورههای بعدی نباشیم. بر همین اساس کمیته ارزیابی عملکرد تیمهای اعزامی را تشکیل دادهایم که در آن مربیان و سرپرستان تیم ها حضور دارند و با برگزاری جلسات مختلف نسبت به شناسایی نقاط ضعف و مستند سازی آنها برای موفقیت بیشتر در مسابقات بعدی اقدام خواهیم کرد.

وی با تاکید بر اهمیت مستند سازی نتایج بدست آمده برای استفاده در سالهای آینده گفت: ما هنوز در ورزش ایران به اهمیت مستندسازی پی نبرده ایم تا مسئولان در آینده بتوانند از این موارد برای کسب موفقیت استفاده کنند. بر همین اساس ما دست به مستند سازی نتایج و بررسیها در رقابت های یونیورسیاد خواهیم زد.