ردهبندی هفتگی برترین بدمینتونبازان دنیا از سوی فدراسیون جهانی این رشته اعلام شد.

به گزارش "ورزش سه" و به نقل از تسنیم، در این رنکینگ فرزین خانجانی و سروش اسکندری، دو ملیپوش کشورمان به ترتیب 3 و 44 پله صعود کردند تا به روند صعودی خود ادامه دهند.

در بخش بانوان نیز ثریا آقایی و نگین امیریپور به ترتیب 23 و 9 پله صعود را تجربه کردند و در ردههای 135 و 186 ایستادند.

جایگاه بدمینتونبازان ایران در انفرادی و دوبل رنکینگ جهانی به شرح زیر است:

انفرادی مردان:

157- فرزین خانجانی - 11450 امتیاز - 3 رتبه صعود

311- سروش اسکندری - 4230 امتیاز - 48 رتبه صعود

392- حسن متقی - 2890 امتیاز - یک رتبه سقوط

446- محمدرضا خردمندی - 2200 امتیاز - یک رتبه سقوط

انفرادی بانوان:

135- ثریا آقایی - 12160 امتیاز - 23 رتبه صعود

186- نگین امیریپور - 8200 امتیاز - 9 رتبه صعود

372- پگاه کامرانی - 2620 امتیاز - بدون تغییر رتبه

دوبل مردان:

198- تیم دو نفره فرزین خانجانی و محمدرضا خانجانی - 4940 امتیاز - بدون تغییر رتبه

282- تیم دو نفره سروش اسکندری و فرزین خانجانی - 3210 امتیاز - 90 رتبه صعود

332- تیم دو نفره سروش اسکندری و حسن متقی - 2750 امتیاز - 2 رتبه سقوط

دوبل بانوان:

86- تیم دو نفره نگین امیریپور و ثریا آقایی - 14630 امتیاز - 13 رتبه صعود