از هر طرف محاصرهاش کردهاند. کنارش را خیابان کشیدهاند و چسبیده به آن تا توانستهاند گل و گیاه کاشتهاند. رعایت حریم و عرصه برای این قلعه چند هزار ساله اصلا معنی ندارد.

به گزارش خبرنگار میراث فرهنگی ایسنا، " جوقین" یک قلعه نظامی تمام خشتی مربوط به دوره ساسانیان بوده که حالا تبدیل به یک تپه شده و در شهر جدید وحیدیه در شهریار قرار دارد.

بارندگیها خاک قلعه را شسته و سفالها را از زیر خاک نمایان کرده است. جای زخمهای حفاران غیرقانونی دور تا دور قلعه بیداد میکند. به نظر میرسد این بنا که زمانی نظامی بوده است، حالا جای خوبی برای خواب بیخانمانان و معتادان، مکانی برای گذراندن اوقات فراغت جوانان بیکار شهر جدید وحیدیه و همچنین خالی کردن نخالههای ساختمانی شده است.

سمت راستش را دَکلهای بلند نصب کردهاند، رعایت عرصه و حریم تاریخی درباره این محوطه تاریخی معنا ندارد. رد پای ماشینهایی که راه سازی میکنند هم سمت چپ قلعه نشان دهنده ساخت یک راه جدید کنار یک محوطه تاریخی که ثبت ملی شده، است.

کنار این تپه تاریخی آن هم نه چند قدم آن طرفتر درخت کاشتهاند؛ این در حالیست که کاشتن درخت در عرصه یک بنای تاریخی میتواند حریم منظری آن را تحت تاثیر قرار دهد. از طرفی آب دادن به آنها میتواند به خود بنا یا محوطه تاریخی آسیب برساند. در فضای سبزی که پای تپه جوقین ایجاد کردهاند، وسایل ورزشی هم گذاشتهاند. کودکان و نوجوانان همینطور که با این وسایل بازی می کنند از سوراخها و پستی بلندیهای قلعه بالا و پایین میروند، انگار قلعه جای خوبی برای بازیشان است.

یکی از دانشجویان باستانشناسی که تقریبا آثار تاریخی شهریار را میشناسد به خبرنگار ایسنا میگوید: جوقین بزرگتر از آنچه که میبینید بوده و به مرور زمان به این شکل درآمده است. فکر نمیکنم تاکنون این محوطه کاوش شده باشد. بسیاری از آثار تاریخی شهریار مثل جوقین به حال خودشان رها شدهاند.

نام جوقین بنابر برخی گفتهها برگرفته از نام بهرام چوبین سردار ایرانی در عهد خسرو پرویز ساسانی است که بعدها در دوره یزدگرد سوم رونق گرفته و مورد استفاده بوده است. تپه جوقین و قلعه دیگری که در مرکز روستای قدیمی جوقین واقع است و به دلیل ساخت و سازهای بعدی در بستر شهر مدفون شده را نیز به همین دلیل به بهرام چوبین نسبت می دهند .

هیچ اطلاعاتی درباره "جوقین" در فضای مجازی پیدا نمیشود، جز آگهی فروش زمین کشاورزی و مسکونی در آن محدوده! "جوقین" در سال 79 ثبت ملی شده است. مردم محلی اطلاعات چندانی درباره آن ندارند و فقط میدانند که آنجا تاریخی است.

در کتابچه معرفی جاذبههای گردشگری، تاریخی و طبیعی تهران در توضیحات چهار خطی که از این قلعه نوشته شده، آمده است تپه جوقین در واقع یک اثر معماری است که شبیه به قلعه بزرگ است و در اثر فرسایش به صورت تپه درآمده است. این تپه روبروی شهرداری وحیدیه قرار دارد. اشیاء و آثاری که از اطراف این تپه و از حفاریهای غیرمجاز در این تپه به دست آمده نشان میدهد که این تپه یک قلعه نظامی مربوط به دوران تاریخی (ساسانی) است. این تپه در میان مردم محلی و بومی به قلعه یزدگرد سوم معروف است.


[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] تپه جوقین


[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] کاشت گل و گیاه و نصب وسایل ورزشی در کنار تپه جوقین


[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] تپه جوقین خلوتگاه جوانان شهر وحیدیه


[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] جای حفاریهای غیرقانونی تپه جوقین


[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] رد پای ماشینهای راهسازی کنار جوقین


[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] تپه جوقین


[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] نخالههای ساختمانی کنار تپه


[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] تپه جوقین


[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] شسته شدن خاک بر اثر بارندگی