در چهارمین روز از رقابتهای جامجهانی تیراندازی معلولان در کرواسی تیم بانوان ایران در تپانچه بادی 10 متر P2 علاوه بر کسب عنوان قهرمانی، رکورد جهان را نیز جابهجا کرد.

به گزارش "وررزش سه" و به نقل از سایت فدراسیون ورزشهای جانبازان و معلولین، تیم ایران متشکل از ساره جوانمردی، عالیه محمودی و سمیرا ارم با کسب مجموع 1107 امتیاز موفق به کسب عنوان قهرمانی رقابتهای جامجهانی تیراندازی معلولان در کرواسی شد. پس از ایران تیم اوکراین با امتیاز 1100 نایب قهرمان شد و جایگاه سوم به تیم روسیه با 1053 امتیاز رسید.

سه ملیپوش کشورمان از میان 40 شرکتکننده در زمره هشت ورزشکار برتر راه یافته به فینال قرار گرفتند و هماکنون رقابتهای آنها در مرحله نهایی انفرادی در جریان است تا تکلیف برترین های این ماده در بخش انفرادی نیز مشخص شود.

در مسابقات نوبت صبح نیز مهدی زمانی در رقابتهای ماده P1 شرکت کرد و از راهیابی به مرحله فینال بازماند.

رقابتهای جامجهانی تیراندازی با امتیاز کسب سهمیه مستقیم بازیهای پارالمپیک ریو، از روز جمعه با حضور 272 تیرانداز از 47 کشور در شهر اوسییک آغاز شده است و تا 24 تیر در جریان خواهد بود.

تیم ملی تیراندازی جانبازان و معلولین ایران با ترکیب ساره جوانمردی، عالیه محمودی، سمیرا ارم، معصومه خدابخشی، کبری رضایی و مهدی زمانی در این رقابتها شرکت کرده است.