مجید حسینزاده، مدیر عامل اتوبوسرانی شهر اندیشه گفت: از این بعد برای تسهیل در حمل و نقل شهروندان و هدف جابجایی پول در تردد شهری می توانند از کارت بلیط هوشمند استفاده کنند.

وی افزود: از جمله قابلیتهای اندیشه کارت می توان به امکان ادغام با کارتهای بانکی و قابلیتهای پذیرش در شبکه شتاب، بعنوان کارت شناسایی در احراز هویت، استفاده بعنوان کارت تخفیف در مراکز طرف قرارداد، اشاره کرد.


وی یادآور شد: از این کارت در حوزه حمل و نقل عمومی، حوزههای خدمات بین شهری، خدمات پارک و پارکینگ، حوزه های فرهنگی و تفریحی و ورزشی می توان استفاده کرد.


حسینزاده در پایان گفت: این طرح روز عید سعید فطر در شهر اندیشه اجرایی خواهد شد.