کشتی آزاد کشورمان در جدیدترین رنکینگ اعلام شده از سوی اتحادیه کشتی دنیا، 16 نماینده دارد.

کشتی آزاد ایران با 16 نماینده در 20 رتبه ابتدایی 8 وزن این رشته، سهم قابل توجهی را به خود اختصاص داده است.

یه گزارش تسنیم، براساس رتبهبندی اعلام شده از سوی اتحادیه جهانی این رشته در وزن 57 کیلوگرم، کو یونگ از کرهشمالی بالاتر از لبدوف روس و باخبایار از مغولستان در رده اول قرار دارد و حسن رحیمی و یونس سرمستی به ترتیب در رتبههای پنجم و شانزدهم قرار گرفتند.

در وزن 61 کیلوگرم، بوگومویف روس در رده اول قرار گرفت، مسعود اسماعیلپور در رده دوم خودنمایی کرد و رودریگس کوبایی پشت سر او قرار گرفت. بهنام احسانپور پنجم و ایمان صادقی هم پانزدهم شدند.

تنها صدرنشین ایرانی اوزان رنکینگ، سید احمد محمدی است که جلوتر از کوربانلیف و سوسلان رومانوف روس، بهترین آزادکار وزن 65 کیلوگرم انتخاب شد.

در وزن 70 کیلوگرم گازمین گومدوف روسیه در صدر قرار گرفت، گادزیف روس و یاکوب گور از ترکیه پشت سر او قرار گرفتند.

حسن یزدانی، بالاترین رتبه را در بین ایرانیهای این وزن به دست آورد و پنجم شد. سعید داداشپور رده هجدهم را تجربه کرد.

در وزن 74 کیلوگرم، جوردن باروس، کشتیگیر مطرح آمریکایی مطابق انتطار در صدر ایستاد، آنیار گدوئف و دنیس سارگوش هر دو از روسیه دوم و سوم شدند. پیمان یاراحمدی از کشورمان پشتسر آنها در رده چهارم قرار گرفت و مرتضی رضایی، پدیده جدید کشتیآزاد ما دوازدهم شد.

در 86 کیلوگرم، میثم مصطفی جوکار پشت سر عبدالرشید سادولف روس در رده دوم دیده شد و محمد محمدیان هم یک رتبه پایینتر از رانیرس سالاس پرس کلمبیایی چهارم شد.اقتدار ما در این وزن با قرار گرفتن علیرضا کریمی در رده ششم عینیت یافت.

در وزن 97 کیلوگرم،کاتگ گازوموف از جمهوری آذربایجان، عبدالسلام گادیزوف روس و شریف شریفاف، هموطن نفر اول، سه رتبه ابتدایی را به خود اختصاص داد. رضا یزدانی نامدار در رده هفتم قرار گرفت.

در سنگین وزن یا همان 125 کیلو، آکگول از ترکیه، جلوتر از شماروف از بلاروس و کمیل قاسمی از کشورمان در رده اول قرار گرفت. پرویز هادی هم در رده نهم این وزن ایستاد.