تیم تیراندازی 50 متر درازکش بانوان ایران به مدال برنز یونیورسیاد دانشجویان جهان دست یافت.

تیم تیراندازی 50 متر درازکش بانوان ایران با ترکیب نجمه خدمتی، فاطمه حسینی و مهسا عروجی موفق به کسب مدال برنز تیمی این ماده در مسابقات قهرمانی دانشجویان جهان شد.

به گزارش نسیم، نجمه خدمتی در رقابتهای این ماده 617.4، مریم طالبی 619.4 و مهلقا جام بزرگ با 614.6 امتیاز کسب کردند تا در نهایت تیم ایران با 1851 امتیاز پس از تایلند و چین در رده سوم این مسابقات قرار بگیرد.

این سومین مدال کاروان دانشجویان ایران در رقابتهای یونیورسیاد است.