سرهنگ شهریار بشتام با اشاره به دستگیری یک قاچاقچی بینالمللی پس از ماهها اقدام اطلاعاتی و رصد بیش از 400 سایت و شبکه اجتماعی، در تشریح چگونگی دستگیری این فرد اظهار کرد: مدتی پیش به دنبال ارسال گزارشاتی در خصوص فعالیت فردی به نام ساسان در ترانزیت مواد مخدر به کشورهای مختلف دنیا، پروندهای در این خصوص تشکیل شد و پیگیری موضوع به ماموران پلیس واگذار شد.

سرکلانتر سوم پلیس پایتخت ادامه داد: در خلال تحقیقات پلیسی، ماموران به پروندهای برخورد کردند که طی آن متهم دستگیر شده قصد ارسال بیش از 8 کیلوگرم تریاک جاسازی شده در سفرههای تزئینی به کشور کانادا را داشت که پس از ارسال، ماموران گمرک موفق به کشف این مواد شده بودند.
وی افزود: متهم دستگیر شده در بازجویی خود به ماموران عنوان کرد که محموله سفرههای تزئینی متعلق به فردی به نام ساسان است که وی در ازای پرداخت یک میلیون تومان، از من خواسته بود تا این محموله را ارسال کنم.
بشتام گفت: در بازجویی به عمل آمده، ماموران پلیس تنها توانستند یک شماره تلفن از ساسان به دست آورند که این شماره، تنها سرنخ موجود از این قاچاقچی بین المللی بود.
سرکلانتر سوم پایتخت با اشاره به تحقیقات به عمل آمده پس از به دست آمدن این شماره تلفن اظهار کرد: ماموران پلیس به دنبال انجام تحقیقات بیشتر از این متهم بینالمللی که هیچ سرنخی از وی در دست نبود، به مدت سه ماه 400 سایت، وبلاگ و شبکه اجتماعی را مورد رصد قرار دادند تا بالاخره موفق شدند عکسی از این قاچاقچی بینالمللی به دست آورند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: پس از تکمیل اقدامات اطلاعاتی و جمعآوری اطلاعات به دست آمده ماموران پلیس در نهایت موفق شدند با نقطه زنی و ردیابی خط وی، مخفیگاه وی را شناسایی کرده و در عملیاتی غافلگیرانه وی را دستگیر کنند.