فرمانده انتظامي ويژه غرب استان تهران از عمليات ويژه پليس پايتخت براي دستگيري يك قاچاقچي در هنگام مبادله ۱۰۹ كيلوگرم مواد مخدر خبر داد.
سردار محسن خانچرلي تاريخ اين عمليات را روز سهشنبه و در حاشيه پايتخت اعلام كرد و در تشريح جزييات آن گفت: به دنبال انجام يكسري اقدامات اطلاعاتي، ماموران پليس در جريان مبادله يك محموله بزرگ مواد مخدر توسط يكي از توزيعكنندگان مواد مخدر در غرب استان تهران قرار گرفتند.

فرمانده انتظامي ويژه غرب استان تهران افزود: در اقدامات اطلاعاتي تكميلي مشخص شد كه قرار است اين مبادله توسط يك دستگاه پژو پارس در جاده شهريار انجام شود؛ از اين چند تيم «عمليات ويژه» با تحت نظر قرار دادن نقاط خاصي از جاده كرج به شهريار، موفق شدند خودروي مذكور را حدود ساعت يك بعد از ظهر ديروز، در اين محور و در ورودي فاز ٤ انديشه، در حالي كه متهم اصلي قصد مبادله اين محموله را از خودروي خود به يك خودروي پرايد داشت، شناسايي كنند.

وي ادامه داد: با توجه به حضور نامحسوس ماموران تيم عمليات ويژه، ماموران موفق شدند هر دو متهم را در حالي كه غافلگير شده بودند، دستگير كنند. پس از دستگيري هر دو متهم، ماموران پليس موفق شدند مقدار ١٠٩ كيلوگرم ترياك را كه بهطور ماهرانهاي در صندوق عقب خودرو جاسازي شده بود، كشف و ضبط كنند.

فرمانده انتظامي ويژه غرب استان تهران در پايان با اشاره به كشفيات انجامشده در هفته گذشته نيز گفت: خوشبختانه ماموران غرب استان تهران نيز در هفته گذشته موفق شدند طي سه عمليات جداگانه بيش از ٨٠٠ كيلوگرم انواع مواد مخدر را از سوداگران مرگ كشف و ضبط كنند.