به نقل از روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان شهریار، جبار زینالزاده پدر سه معلول جسمی حرکتی خیلی شدید با راهاندازی دفتر خدمات کامپیوتری و ارائه خدمات شایسته به همشهریان موفق بوده و به عنوان فردی نمونه مورد تقدیر و تشویق اداره اصناف این شهرستان قرار گرفت. رئیس اداره بهزیستی شهرستان شهریار ضمن تقدیر از پدر این سه معلول موفق اظهار کرد: اشتغالزایی معلولان یکی از راهکارهای حمایتی در راستای تحقق توانبخشی و توانمندسازی معلولان است.
علیاصغر یوسفزاده در پایان متذکر شد: اشتغالزایی و توانمندسازی از اهداف سازمان بهزیستی است.