ميلاد حضرت (علي بن موسي الرضا)را به تمامی مسلمانان جهان تبریک میگویم.