با آمدن سیدمهدی رحمتی، او بار دیگر کاپیتان اول استقلال خواهد بود. اتفاقی که سال 90 هم رخ داد و استقلال در حالی که بازیکنانی قدیمی تر از او را در تابستان 90 تا بهار 93 داشت او را مقدم دانست.

به گزارش "ورزش سه"، در این سال ها، امیرحسین صادقی و آندرانیک تیموریان نسبت به او در استقلال قدیمی تر بودند.

با رفتن احتمالی هاشم بیکزاده، عنایتی و امیرحسین صادقی از تیم استقلال و آمدن سیدمهدی رحمتی و در شرایطی که شانس برگشت نکونام و آندو بعید می نماید، باید گفت که مدعیان بستن بازوبند کاپیتانی استقلال در اولویت های اول تا پنجم قرار می گیرند.

* سالیان حضور در استقلال (بزرگسالان)

1. وحید طالب لو ـ لیگ 82

2. سیدمهدی رحمتی ـ لیگ 84

3. آرش برهانی ـ لیگ 86

4. خسرو حیدری ـ لیگ 87

5. حنیف عمرانزاده ـ لیگ 88

* تعداد فصول حضور در استقلال

1. وحید طالب لو ـ 9 فصل

2. آرش برهانی ـ 8 فصل

3. سیدمهدی رحمتی ـ 6 فصل

4. خسرو حیدری ـ 6 فصل

5. حنیف عمرانزاده ـ 6 فصل

* تعداد بازی در استقلال

1. آرش برهانی ـ 216 بازی

2. وحید طالب لو ـ 175 بازی

3. خسرو حیدری ـ 155 بازی

4. حنیف عمرانزاده ـ 145 بازی

5. سیدمهدی رحمتی ـ 121 بازی

* سن شناسنامه ای

1. وحید طالب لو: 5 خرداد 1361

2. مهدی رحمتی: 14 بهمن 1361

3. خسرو حیدری و آرش برهانی: هر دو 23 شهریور 62

4. حنیف عمرانزاده: 10 اردیبهشت 64

با این 4 معیار به نظر می رسد که طالب لو شانس اول، رحمتی دوم، برهانی سوم، خسرو حیدری چهارم و بالاخره عمرانزاده شانس پنجم بازوبند را دارند اما مصالح آبیها، بازوبند طالبلو را به رحمتی تحویل میدهد.