2 تیم استقلال از خوزستان در لیگ برتر حضور می یابند واستقلال تهران هم که جای خود را دارد.

به گزارش "ورزش سه" از تیم هایی که به اسم تاج در مسابقات فوتبال لیگ حضور داشته اند را با هم مرور میکنیم


8 استقلال در لیگ سال 1349

در سال 1349 مسابقات لیگ اول منطقه ای با شرکت 23 تیم برگزار شد وجالب این که 8 تیم از این 23 تیم استقلال نام داشتند.تاج تهران اول وتاج آبادان تیم سوم لیگ بودند.

سایر تا ج ها عبارت بودند از:تاج گنبد،رشت،خرم آباد،تبریز،کهکلویه وشیراز

لیگ 1350

در لیگ سال 1350 8تیم در مسابقات حاضر بوده وتیم های تاج تهران،مسجد سلیمان ونوشهر به ترتیب سوم ،ششم وهشتم شدند.

لیگ 1352 تا 1357

در این 6 دوره تنها یک تاج یعنی تاج تهران حق شرکت در مسابقات را داشت که البته تیم هایی مثل تاج آبادان واهواز به مسابقات صعود کرده اما اجازه حضور در مسابقات را نیافتند.

لیگ 1368

تیم های استقلال تهران وانزلی 2 نماینده استقلال در این بازیها بودند.مرور جدولی بر استقلالی های لیگ آزادگان

استقلال تهران واهواز در اکثر سالهای لیگ آزادگان در میدان حاضر بودند.

1370:استقلال تهران-استقلال اهواز-استقلال رشت

1371:استقلال تهران -استقلال اهواز

1372:استقلال اهواز

*آبی های تهران سال 72 را در لیگ دسته سوم بودندواهوازی ها بین 14 تیم آخر شدند تا اگر سال 49 بهترین سال تاج بود سال 72 بدترین سال این تیم باشد.

1373:استقلال تهران-استقلال اهواز

1374:استقلال تهران-استقلال اهواز

1375:استقلال تهران-استقلال اهواز

1376:استقلال تهران

1377:استقلال تهران

1378:استقلال تهران

1379:استقلال تهران-استقلال رشتلیگ حرفه ای

در اکثر سلیان لیگ برتر هم تیم های استقلال تهران واهواز سر امد دیگران بودند

1380:استقلال تهران-استقلال رشت

1381:استقلال تهران-استقلال اهواز

1382:استقلال تهران-استقلال اهواز

1383:استقلال تهران –استقلال اهواز

1384:استقلال تهران-استقلال اهواز

1385:استقلال تهران-استقلال اهواز

1386:استقلال تهران-استقلال اهواز

1387:استقلال تهران-استقلال اهواز

1388:استقلال تهران –استقلال اهواز

1389:استقلال تهران

1390:استقلال تهران

1391:استقلال تهران

1392:استقلال تهران-استقلال خوزستان

1393:استقلال تهران-استقلال خوزستان

1394:استقلال تهران-استقلال خوزستان-استقلال اهواز

***به این ترتیب بعد از 24 سال 3 استقلال در لیگ حضور می یابند