در فاصله 147 روز تا آغاز مسابقات وزنهبرداری قهرمانی جهان برنامه مسابقات و حداقل رکورد ورودی وزنهبرداران اعلام شد.

هیوستون با همکاری کمیته ملی المپیک و فدراسیون وزنهبرداری آمریکا میزبان مسابقات جهانی 2015 است. ایالات متحده برای اولین بار طی 40 سال گذشته این رقابتها را برگزار میکند.

به گزارش ایسنا، مسابقات جهانی آمریکا دومین مرحله کسب سهمیه المپیک 2016 برزیل است و 900 شرکتکننده از 188 فدراسیون ملی و از پنج قاره در این رویداد شرکت میکنند.


مرکز همایش جورج براون
این رقابتها از بیستم تا بیست و هشتم نوامبر 2015 (29 آبان ماه تا هفتم آذر ماه 1394) در مرکز همایش جورج براون برگزار میشود.

سالن تمرین مسابقات نیز از پنج روز قبل از آغاز رقابتها در دسترس شرکت کنندگان است.

** کمترین رکورد مجموع ورودی برای هر وزن مردان:

* دسته 56 کیلوگرم: 218 کیلوگرم

* دسته 62 کیلوگرم: 240 کیلوگرم

* دسته 69 کیلوگرم: 259 کیلوگرم

* دسته 77 کیلوگرم: 282 کیلوگرم

* دسته 85 کیلوگرم: 288 کیلوگرم

* دسته 94 کیلوگرم: 303 کیلوگرم

* دسته 105 کیلوگرم: 317 کیلوگرم

* دسته 105+ کیلوگرم: 345 کیلوگرم

** برنامه مسابقات گروه A بخش مردان؛ (ساعت مسابقات به وقت محلی است.)

جمعه 20 نوامبر:

افتتاحیه مسابقات ساعت 19:30

* شنبه 21 نوامبر

گروه A دسته 56 کیلوگرم ساعت 15

* یکشنبه 22 نوامبر

گروه A دسته 62 کیلوگرم ساعت 17:30

* دوشنبه 23 نوامبر

گروه A دسته 69 کیلوگرم ساعت 17:30

* سهشنبه 24 نوامبر

گروه A دسته 77 کیلوگرم ساعت 17:30

* چهارشنبه 25 نوامبر

گروه A دسته 85 کیلوگرم ساعت 15

* پنجشنبه 26 نوامبر

گروه A دسته 94 کیلوگرم ساعت 13

* جمعه 27 نوامبر

گروه A دسته 105 کیلوگرم ساعت 17:30

* شنبه 28 نوامبر

گروه A دسته 105+ کیلوگرم ساعت 15

اختتامیه مسابقات ساعت 20:30