در مراسمی 26 سند روستایی به ساکنان یکی از روستاههای شهریار واگذار شد.
بگزارش خبرگزاری صدا و سیما، این مراسم در مسجد جامع روستای قجرتخت رستم شهریار برگزار شد و بیش از 26 نفر از شهروندان روستای قجرتخت رستم شهریار صاحب سند ملکی شدند.