به گزارش پارس به نقل از جوان صبح روز 19 بهمن ماه سال 92 مأموران پليس شهريار از قتل زني 16 ساله به نام بيتا در خانهاش باخبر و در محل حاضر شدند. بررسيها نشان داد بيتا با طنابي كه به دور گردنش پيچيده شده بود به كام مرگ رفته و جسدش زير تخت رها شده است. همزمان با انتقال جسد به پزشكي قانوني، پدرشوهر بيتا كه مردي 51 ساله به نام بهنام بود به عنوان مظنون بازداشت شد. هرچند اين مرد در اولين تحقيقات مدعي شد كه در قتل عروسش نقش نداشته اما در بازجوييهاي فني به جرم خودش اقرار كرد. او توضيح داد از مدتي قبل كه بيتا عروس خانواده شد با او اختلاف داشتم. روز حادثه هم به خاطر مسائل خانوادگي با هم مشاجره كرديم كه عصباني شدم و...
بعد از انجام تحقيقات، كيفرخواست به اتهام قتل عمد عليه بهنام صادر شد و پرونده براي رسيدگي به شعبه 84 دادگاه كيفري استان تهران فرستاده شد. روز گذشته، بعد از اينكه نماينده دادستان تهران متهم را گناهكار شناخت، اولياي دم گفتند كه خواستهشان قصاص متهم است.
پس از آن بهنام به درخواست قاضي قربانزاده در جايگاه ايستاد و اتهامش را انكار كرد. وي در شرح ماجرا گفت: روز حادثه داشتم از سر كار برميگشتم كه ديدم آمبولانس مقابل خانهمان توقف كرده است. بعد هم جسد عروسم را ديدم كه آن را به داخل آمبولانس منتقل كردند. فهميدم كه او به قتل رسيده اما من در ماجرا دخالت نداشتم.
قاضي سؤال كرد: شما در اظهارات قبلي در كلانتري به قتل بيتا اقرار كردهايد. آيا در اين باره توضيحي داريد؟ متهم جواب داد: من با عروسم اختلاف نداشتم و نميدانم چه كسي او را به قتل رسانده است.
قاضي سؤال كرد: تحقيقات نشان داده است كه جواهرات و گوشي تلفن همراه عروست هم سرقت شده است. متهم در جواب گفت من از سرنوشت اشياي سرقت شده هم خبر ندارم.
قاضي پرسيد بعد از بازداشت شما، پزشكي قانوني آثار جراحت و درگيري را روي صورت و بدن شما تأييد كرده است. اين موضوع نشان ميدهد كه مقتول در جريان درگيري مقاومت كرده است. متهم جواب داد: من نظريه پزشكي قانوني را قبول ندارم.
پس از آن شوهر مقتول در جايگاه قرار گرفت و گفت: روز حادثه براي كاري خانه را ترك كرده بودم كه همسر برادرم تماس گرفت و گفت كه بيتا به تماسهايش جواب نميدهد. نگران شدم و زماني كه به خانه برگشتم جسد او را زير تختخواب پيدا كردم. بعد هم متوجه شدم كه جواهرات و گوشي او سرقت شده است.
او ادامه داد: قبل از ازدواج پدرم با خانواده بيتا مشكل داشت و مانع وصلت ما ميشد تا جايي كه يك بار همسرم را به قتل تهديد كرد. حالا هم اگر گناهكاري پدرم ثابت شود، از او شكايت دارم.
قاضي قربانزاده بعد از شنيدن آخرين دفاع متهم ختم جلسه را اعلام كرد و با هيئت قضايي وارد شور شد.