رییس فدراسیون کشتی ایران میگوید تجلیل از قهرمانان و ورزشکاران از سوی مدیران ارشد کشور به جز هدایایی که در بر دارد، سبب ارتقای روحیه آنها میشود.

به گزارش "ورزش سه" از ایسنا، رسول خادم در مراسم تجلیل از مدالآوران تیمهای ملی کشتی آزاد و فرنگی و همچنین تیم ملی واترپلوی ایران که عصر چهارشنبه سوم تیر در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد، اظهار کرد: از برگزاری این مراسم تشکر میکنم و به نظرم این قبیل از مراسمها سبب میشود تا روحیه ورزشکاران ارتقا پیدا کند.
او ادامه داد: تیم ملی کشتی فرنگی ایران در جامجهانی تهران موفق شد عنوان سوم را به دست بیاورد اما با توجه به آن که شاهد یک جوانگرایی در این تیم بودیم، به نوعی دست به ریسک زد اما همین تیم دو ماه بعد در رقابتهای قهرمانی آسیا مقام نخست را به دست آورد و خود را به عنوان یک نسل جدید در کشتی فرنگی ایران مطرح کرد.
رییس فدراسیون کشتی خاطرنشان کرد: حضور تیم ملی کشتی آزاد در آمریکا که از نظر سیاسی – اجتماعی شرایط خاصی برای ما دارد و به دست آوردن عنوان قهرمانی یک اتفاق ویژه بود و به نظرم به عنوان یک موفقیت نسبتا خوب محسوب میشود. حضور جوانانی با میانگین سنی 20 تا 22 سال در این تیم نشان از یک اتفاق خوب در کشتی ایران داشت.
خادم با بیان این که سال سختی را در پیش داریم، اظهار کرد: ما 12 ماه سنگین را در ورزش ایران داریم و این سنگینی بیشتر در رشتههای المپیکی حس میشود. امیدواریم این رشتهها مورد حمایت قرار گیرند تا با کسب نتایج مطلوب مورد رضایت مردم قرار گیرند.
رییس فدراسیون کشتی افزود: پس از آن که در المپیک 2012 لندن رتبه هفدهم را به دست آوردیم، برخی از ستارههای آن دوره در حال حاضر شرایط ایدهآل و مناسبی را ندارند و ما به المپیک 2016 ریو با چهرههای جوان میرویم.
خادم افزود: ورزش میتواند جایگزینی بسیار مطلوب برای بسیاری از فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی باشد و هرچه از این عرصه حمایت بیشتری شود، شاهد اتفاقات مطلوبتری خواهیم بود. مطمئنا نیاز به حمایت ویژه از رشتههای المپیکی داریم و اگر این حمایت رخ ندهد، نتیجه مطلوب را در بر نخواهد داشت.
او در پایان خاطرنشان کرد: جدا از هدایایی که به ورزشکاران داده میشود همین احترام و توجه مدیران ارشد کشور به ورزشکاران سبب ارتقاء روحیه آنها میشود.