نماینده ایران در جایگاه هفتم جامجهانی سنگنوردی قرار گرفت.

به گزارش "ورزش سه" و به نقل از ایسنا، رضا علیپور با کسب عنوان هفتمی در رقابتهای سرعت جام جهانی سنگنوردی "چونگ کینگ" چین به کار خود در این رقابتها پایان داد.

در این بخش سنگنوردان چین، اوکراین و چک به ترتیب جایگاههای اول تا سوم را بدست آوردند.

مرحله بعدی این رقابتها با حضور چهار سنگنورد ایرانی در هایانگ چین برگزار میشود.

پیش از این نیز در بخش "بولدرینگ" رضا کلاسنگیان در جایگاه 41 و رضا چاشی در جایگاه 47 مرحله گروهی قرار گرفتند و رقابتهای خود را پایان دادند. علی براتزاده نیز که با قرار گرفتن در جایگاه سوم مرحله مقدماتی موفق شده بود به مرحله نیمهنهایی راه پیدا کند، در نهایت جایگاه دوازدهم مرحله نیمهپایانی را بدست آورده بود.