خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: تلويزيون و راديو

تهيهكننده سريال «سايه تنهايي» از پخش اين مجموعه تلويزيوني در آيندهاي نزديك خبر داد و افزود: طي روزهاي اخير شاهد پخش آنونسهاي اين سريال از تلويزيون خواهيم بود.

محسن شايانفر در گفتوگو با خبرنگار سرويس تلويزيون ايسنا، در پاسخ به اين پرسش كه با توجه به افزوده شدن چند سريال جديد به باكس شبكه اول آيا «سايه تنهايي» در هفتههاي اخير امكان پخش مييابد؟ گفت: در خصوص اين مساله بايد مديران تصميمگيري كنند.

وي در ادامه با پيشبيني اين كه سريال «سايه تنهايي» در زمرهي آثار پرمخاطب تلويزيون قرار گيرد، در اين زمينه خاطرنشان كرد: از آن جا كه اين سريال نگاه عامي به مسائل پزشكي و مبتلا به جامعه دارد، انتظار ميرود در جذب بينندگان تلويزيون موفق باشد.

به گفتهي تهيهكننده سريال «سايه تنهايي» اين مجموعه که به سفارش گروه خانواده شبکه اول سيما توليد شده است، زندگي چند پزشک و مناسبات ميان آنها را در يک بيمارستان به تصوير ميكشد. ارائهي تصويري از معضلات و مشکلات جامعه پزشکي از ديگر اهداف توليد «سايه تنهايي» است.

محسن شايانفر در بخش ديگري از اين گفتوگو در پاسخ به اين پرسش ايسنا كه چرا پخش سريال «سايه تنهايي» به رغم اعلامهاي قبلي چندين بار به تعويق افتاده است، يادآور شد: از آن جا كه اين سريال در فضايي خاص توليد شد و اكثر لوكيشينهاي آن در بيمارستان قرار داشتند، توليد سنگينتري را طلب ميكرد. بر اين اساس لازم بود تا زمان بيشتري صرف ساخت اين مجموعه شود تا كار قوام بيشتري يابد و پختهتر شود.

به گزارش خبرنگار سرويس تلويزيون ايسنا، سريال «سايه تنهايي» را مينو فرشچي به نگارش درآورده و بيژن شکرريز نيز آن را کارگرداني كرده است. اين مجموعه همانند سريال خارجي «پرستاران» چند شخصيت در يك بيمارستان را به عنوان محور حوادث خود قرار داده است و پيش از اين حتي توسط تهيهكننده اعلام شده بود كه قرار است جايگزين سريال «پرستاران» شود.

دکتر «اردلان» ، دکتر «هاتفي»، دکتر «شجاعي»، سرپرستار خانم «جاهد» و دکتر «سرشار» شخصيتهاي محوري داستان «سايه تنهايي» هستند و در هر قسمت در کنار آنها بازيگران ديگري نيز حضور مي يابند. نقش دکتر هاتفي را پرويز پورحسيني ايفا مي کند. او جراح مغز و اعصاب و رئيس بيمارستان است. شخصيت ديگر دکتر شجاعي است که نقش او را علي دهکردي ايفا مي کند. او سابقه حضور در جبهه را دارد و از اين نظر شخصيتي خاص در سريال است. همسر او نيز يک روان شناس است. دکتر اردلان هم شخصيت ديگري است که همراه با همسر و دخترش در اين سريال حضور دارند. نقش او را بيژن امکانيان به عهده دارد. فريبا متخصص ، بازيگر ديگر اين سريال در نقش سرپرستار جاهد حضور يافته است. آدمي جدي و مسوول بخش جراحي عمومي بيمارستان است.

از ديگر بازيگران «سايه تنهايي» ميتوان به اريسا صنعتي اشاره کرد که نقش دکتر شاهرخ حبيبي را ايفا مي کند. او پس از سالها زندگي در خارج از کشور بتازگي به ايران آمده و با مناسبات جامعه ايراني چندان آشنا نيست. به نظر ميرسد شخصيت خاکستري اين مجموعه همين دکتر باشد. نسرين مقانلو، اميرمحمد زند، پرستو گلستاني ، کنانه افشارنژاد، اصغر محبي ، ليلي تقوي ، هرمز سيرتي ، نگين صدق گويا، زويا امامي ، ناديا گلچين ، سيما مطلبي ، شيوا خسرومهر، پريسا گلدوست ، هنگامه حميدزاده هم ديگر نقشهاي اين سريال را ايفا ميکنند