کشف اجساد حلق آویز شده دو مرد جوان، دو پرونده جنایی را پیش روی پلیس گشود. بررسیها نشان میدهد یکی از این دو مرد خودکشی کرده، اما مرگ دومین مرد مشکوک است.


نخستین مرگ مشکوک سه شنبه شب حوالی خیابان کهنز شهریار به مرکز فوریت های پلیسی 110 این شهر گزارش شد. دقایقی بعد کارآگاهان جنایی همراه بازپرس اسماعیل برجسته، کشیک ویژه قتل دادسرا به محل مورد نظر اعزام شدند. آنها در بازرسی از محل مشاهده کردند جسد مرد جوان در حالی که دستانش بسته بود، از درخت حلق آویز شده است. بررسی ها نشان می داد ساعاتی از مرگ وی می گذرد.

با تشکیل پرونده قضایی، تحقیقات برای شناسایی هویت مرد جوان و رازگشایی از مرگ مشکوک وی آغاز شد.

در حالی که پلیس تحقیقات خود را آغاز کرده بود، دومین فوت مشکوک چهارشنبه شب در خانه ای حوالی خیابان معلم شهریار رخ داد. ماجرا از آنجا شروع شد که شب هنگام مردی با مرکز فوریت های پلیسی 110 شهریارتماس گرفت و خبر داد، دوست 23 ساله اش با وی تماس گرفته و به او اطلاع داده قصد خودکشی دارد. ماموران با دریافت این گزارش برای بررسی موضوع به محل مورد نظر اعزام شدند. آنها هرچه زنگ در خانه را به صدا درآوردند، کسی آن را باز نکرد.

تحقیقات از همسایه ها نیز نشان داد این مرد با همسرش اختلاف داشته است.ماموران با هماهنگی قضایی وارد خانه مرد جوان شده و با جسد حلق آویز او رو به رو شدند. در بازرسی خانه، نامه ای به دست آمد که در آن نوشته شده بود دیگر طاقت این زندگی را ندارم و نمی خواهم با همسرم درگیر شوم و او را اذیت کنم بنابراین به زندگی ام پایان می دهم. از صاحبخانه ام نیز می خواهم ودیعه خانه را به همسرم بدهد.

با کشف این دستنوشته، جسد مرد جوان به پزشکی قانونی منتقل شد. همسر این مرد نیز در تحقیقات به پلیس گفت: من و همسرم مدتی بود با هم اختلاف داشتیم. هیچ وقت تصور نمی کردم همسرم به خاطر این اختلافات خودکشی کند.
کشف اجساد حلق آویز شده دو مرد جوان، دو پرونده جنایی را پیش روی پلیس گشود. بررسیها نشان میدهد یکی از این دو مرد خودکشی کرده، اما مرگ دومین مرد مشکوک است.


به گزارش سلامت نیوز به نقل از جام جم، نخستین مرگ مشکوک سه شنبه شب حوالی خیابان کهنز شهریار به مرکز فوریت های پلیسی 110 این شهر گزارش شد. دقایقی بعد کارآگاهان جنایی همراه بازپرس اسماعیل برجسته، کشیک ویژه قتل دادسرا به محل مورد نظر اعزام شدند. آنها در بازرسی از محل مشاهده کردند جسد مرد جوان در حالی که دستانش بسته بود، از درخت حلق آویز شده است. بررسی ها نشان می داد ساعاتی از مرگ وی می گذرد.

با تشکیل پرونده قضایی، تحقیقات برای شناسایی هویت مرد جوان و رازگشایی از مرگ مشکوک وی آغاز شد.

در حالی که پلیس تحقیقات خود را آغاز کرده بود، دومین فوت مشکوک چهارشنبه شب در خانه ای حوالی خیابان معلم شهریار رخ داد. ماجرا از آنجا شروع شد که شب هنگام مردی با مرکز فوریت های پلیسی 110 شهریارتماس گرفت و خبر داد، دوست 23 ساله اش با وی تماس گرفته و به او اطلاع داده قصد خودکشی دارد. ماموران با دریافت این گزارش برای بررسی موضوع به محل مورد نظر اعزام شدند. آنها هرچه زنگ در خانه را به صدا درآوردند، کسی آن را باز نکرد.

تحقیقات از همسایه ها نیز نشان داد این مرد با همسرش اختلاف داشته است.ماموران با هماهنگی قضایی وارد خانه مرد جوان شده و با جسد حلق آویز او رو به رو شدند. در بازرسی خانه، نامه ای به دست آمد که در آن نوشته شده بود دیگر طاقت این زندگی را ندارم و نمی خواهم با همسرم درگیر شوم و او را اذیت کنم بنابراین به زندگی ام پایان می دهم. از صاحبخانه ام نیز می خواهم ودیعه خانه را به همسرم بدهد.

با کشف این دستنوشته، جسد مرد جوان به پزشکی قانونی منتقل شد. همسر این مرد نیز در تحقیقات به پلیس گفت: من و همسرم مدتی بود با هم اختلاف داشتیم. هیچ وقت تصور نمی کردم همسرم به خاطر این اختلافات خودکشی کند.