پیچ و مهره های سازه ای
در سالهای اخیر بدلیل برتریهای سازه های پیچ و مهره ای بر دیگر سازه ها استفاده از پیچ و مهره در سازه های فلزی در کشورمان رواج چشم گیری داشته است . پر کاربردترین و متداول ترین گریدهای مصرفی، پیچ 8.8 پیچ 10.9 میباشند که برای تشخیص استاندارد ابعادی و نیم دنده بودن و تمام دنده بودن آنها از استاندارد DIN 931 ( نیم رزوه )و استاندارد DIN 933 ( تمام رزوه ) استفاده می شود . اما پیچ شش گوش HV که در کتاب استاندارد،با عنوان 6914 DIN شناخته میشود، نیم رزوه تعریف شده است و از لحاظ متریال با پیچ خشکه 10.9 مطابقت دارد با این تفاوت که پیچ HV سر بزرگتری دارد . مثلا اگر برای پیچ m30 گرید 10.9 با DIN 931 از آچار 46 استفاده می شود برای پیچ m30 استاندارد HV ,Din6914 از آچار 50 استفاده می شود . ضمنا برای پیچ های HV بایستی از مهره های گرید HV با DIN 6915 استفاده نمود . و از مهره های کلاس 10 و 8 برای پیچ خشکه 8.8 و پیچ خشکه 10.9 استفاده می شود .