شاگردان حسین توکلی در تیم ملی وزنهبرداری کشورمان با همتایان ایتالیایی خود اردوی مشترک برگزار خواهند کرد.

به گزارش "ورزش سه" از تسنیم، علی مرادی که به همراه تیم ملی وزنهبرداری جوانان در نخستین رویداد بین المللیاش پس از رسیدن به عنوان ریاست فدراسیون اعزام شده بود، در جریان برگزاری این مسابقات با رئیس فدراسیون وزنهبرداری ایتالیا نیز جلسهای برگزار کرد و به توافقاتی دست یافت.

علی مرادی با تایید این خبر گفت: در لهستان با رئیس فدراسیون وزنهبرداری ایتالیا دیداری داشتم و مقرر شد تا 2 کشور اردوی مشترکی را به یکدیگر برگزار کنند. به همین منظور قرار شده است تا تیم ایتالیا به ایران بیاید تا ما داشتههای خودمان را به آنها انتقال دهیم.

وی افزود: احتمال برگزاری اردوی مشترک ایران با روسیه و چین نیز وجود دارد و در حال رایزنی در این خصوص هستیم.