معالجات ارتودنسي فقط براي بهبود وضعيت دندانها و تصحيح روابط اسکلتي بيمار نيست بلکه بر سيستم عضلات نيز تأثير بهسزايي دارد. اثر درمانهاي ارتودنسي بر عضلات بدين ترتيب است: 1 ـ اثرات نامطلوب عضلات را بر دندانها و اسکلت فکي صورتي از بين مي‏برد. 2 ـ موجب به وجود آمدن يک سيستم دنداني ايده‏آل مي‏گردد. با استفاده از وضعيت اوليه فک پايين، اثرات سيستم دنداني غير هماهنگ از بين برده مي‏شود به طوري که يک نتيجه باليني پايدار به وجود مي‏آيد. چون اختلالات سيستم دنداني باعث تغييرات در مفصل گيجگاهي فکي و سيستم عضلاني مي‏گردد، بنابراين معالجات ارتودنسي مي‏تواند کنترل دقيقي بر حرکات فک پايين به وجود آورد. ساير تغييرات عضلاني که همراه معالجات ارتودنسي ايجاد مي‏شود عبارتند از:
1 ـ لصلاح وضعيت لبها. 2 ـ اصلاح وضعيت زبان. 3 ـ اصلاح موقعيت فک پايين. 4 ـ ضربات جويدن. 5 ـ اصلاح در وضعيت تنفس