اکران مستندی با موضوع حجاب در لندن

گروه بینالملل: مستندی در مورد سیر تاریخی حجاب در میان بانوان ادیان و جوامع مختلف جهان امروز، ۲۵ خرداد ماه، در سینما «اوریمن» لندن اکران میشود.

به گزارش خبرگزاری بینالمللی قرآن(ایکنا) به نقل از پایگاه خبری «KTimes»، این مستند با عنوان «حجاب بدفهمیده شده است» توسط «اویدیو سالزار»، فیلمساز آمریکایی، «نهله الفهد»، مدیر اماراتی و «مازن الخیرات»، کارگردان سوری با هدف کم کردن مناقشات در مورد حجاب مسلمانان ساخته شده است.
«اناسی»، شرکت رسانهای اماراتی مراحل پس از تولید این فیلم را که اولین فیلم کوتاه بینالمللی این شرکت محسوب میشود، تکمیل کرده است.
در این مستند مسلمانانی از سراسر اروپا و منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در مورد دلایل خود برای انتخاب کردن حجاب صحبت میکنند.
همچنین متخصصان مسلمان و غیرمسلمان در مورد تاریخ و فرهنگ اسلامی در این مستند بحث میکنند.
الیازیه آل نهیان، مدیر اجرایی تولید این مستند اعلام کرد: حجاب، بحث روز و یک مسئله اجتماعی است که نیاز دارد از چشماندازی گستردهتر بررسی شود. مباحث و گفتوگوهای کمی در مورد روشها و دلایل حجاب صورت گرفته است.
وی افزود: این مستند بحثهایی را برای کسانیکه به دنبال شناخت بهتر حجاب هستند، مطرح میکند.
نهله الفهد، کارگردان اماراتی که این مستند اولین تجربه او در سطح بینالمللی است، میگوید: فکر میکنم باید تا حدی در مورد این نوع پوشش، آرامش خود را حفظ کنیم.
وی ادامه داد: تصورات نادرست زیادی در مورد حجاب وجود دارد به همین دلیل مهم است که امکان دسترسی به افراد و نظرات آنان در مورد پوشیدن حجاب فراهم شود.