جلسه شورای فنی تیم های ملی کشتی فرنگی پس از برگزاری رقابت های انتخابی تیم ملی بزرگسالان برگزار شد.

به گزارش "ورزش سه" و به نقل از فدراسیون کشتی، مصوبات این نشست به شرح زیر است:

1- به استناد بند نهم از فرآیند انتخاب تیم های ملی آزاد و فرنگی کشور مبنی بر اینکه در اوزانی که پس از برگزاری رقابت های انتخابی تیم ملی، از نظر کادر فنی ذیربط، در میان نفرات برتر آن وزن، ابهام وجود داشته باشد، بنا به پیشنهاد کادر فنی و در صورت تایید شورای فنی مربوطه، می توان از طریق اعزام نفرات برتر اوزان به تورنمنت های بین المللی، و یا برگزاری رقابت های درون اردویی، نسبت به رفع ابهامات احتمالی اقدام نمود، مقرر گردید:

1-1- آقایان محسن حاجی پور و عبدالمحمد پاپی در وزن 59 کیلوگرم جهت ارزیابی کادر فنی به جام پیت لاسینسکی لهستان اعزام شوند.

2-1- آقایان مهدی زیدوند و محمد علی گرایی در وزن 66 کیلوگرم جهت ارزیابی کادر فنی به جام پیت لاسینسکی لهستان اعزام شوند.

3-1- آقایان قاسم رضایی و مهدی علیاری در وزن 98 کیلوگرم جهت ارزیابی کادر فنی به جام پیت لاسینسکی لهستان اعزام شوند.

4-1- آقایان مهدی نوری و بشیر باباجان زاده در وزن 130 کیلوگرم جهت ارزیابی کادر فنی به جام پیت لاسینسکی لهستان اعزام شوند.

2- سایر کشتی گیران در صورت تشخیص کادر فنی جهت انجام رقابت های تدارکاتی به تورنمنت های بین المللی پیش از رقابت های جهانی اعزام خواهند شد.

3- مقرر گردید برمبنای اعلام نتایج تست سلامت کمیته پزشکی فدراسیون کشتی، کادر فنی در ارزیابی خود تجدید نظر، و پیشنهادات جدید خود را به شورای فنی تیم های ملی کشتی فرنگی کشور اعلام دارد.